Ζητούνται υπάλληλοι σε εμπορικό κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων & εφοδίων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 14:46 Ζητούνται υπάλληλοι σε εμπορικό κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων & εφοδίων

Πιο συγκεκριμένα ζητούνται:

α) Κυρία στην θέση ταμείου έκδοσης παραστατικών, θα προτιμηθεί εάν έχει γνώση από το Κεφάλαιο της ΑΛΤΕΚ ή παρόμοιο πρόγραμμα, με γνώσεις λογιστικής επίσης ιταλικών και αγγλικών.

β) Γεωπόνος (κύριος ή κυρία)

γ) Πωλητής - Οδηγός φορτηγού, κατά προτίμηση χειριστής γερανού

δ) Μηχανοτεχνίτης ή υδραυλικός με γνώσεις ηλεκτροσυγκόλλησης

ε) Πωλητής στο κατάστημα, κατά προτίμηση να προέρχεται από αγροτική οικογένεια ή τεχνίτης για να του είναι γνωστά τα προϊόντα που πουλάμε

ζ) Συντηρητής ιστοσελίδας με προϋπηρεσία

ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - Μ. Αλεξάνδρου 31, Λαμία.

Τα βιογραφικά, η συνέντευξη όπως και κάθε πληροφορία στο κατάστημα και όχι τηλεφωνικώς.

Επιλεγμένες Αγγελίες