Ζητούνται υπάλληλοι σε εμπορικό κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων & εφοδίων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 09:42 Ζητούνται υπάλληλοι σε εμπορικό κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων & εφοδίων

Πιο συγκεκριμένα ζητούνται:

α) Κύριος ή κυρία στην θέση ταμείου έκδοσης παραστατικών

β) Κύριος ή κυρία με πολύ καλή γνώση ιταλικών ή αγγλικών στην θέση εισαγωγών

γ) Γεωπόνος (κύριος ή κυρία)

δ) Πωλητής - Οδηγός φορτηγού, κατά προτίμηση χειριστής γερανού

ε) Μηχανοτεχνίτης ή υδραυλικός με γνώσεις ηλεκτροσυγκόλλησης

ζ) Πωλητής που κατά προτίμηση να προέρχεται από αγροτική οικογένεια

η) Συντηρητής ιστοσελίδας με προϋπηρεσία

Επανεξετάζεται κάθε ενδιαφερόμενος ανεξαρτήτως της έκβασης προηγούμενης συνέντευξης.

ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - Μ. Αλεξάνδρου 31, Λαμία.

Τα βιογραφικά, η συνέντευξη όπως και κάθε πληροφορία στο κατάστημα και όχι τηλεφωνικώς.

Επιλεγμένες Αγγελίες