Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τιθορέα: Μαύρα σκοτάδια στην πλατεία

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 09:04 Τιθορέα: Μαύρα σκοτάδια στην πλατεία

Έτσι είναι η κεντρική πλατεία της Τιθορέας.

Για 4η ημέρα παραμένει μέσα στα σκοτάδια.

Είναι ομολογουμένως ρομαντικά και γίνεται και οικονομία, όμως μιλάμε για την κεντρική πλατεία…

Αναγνώστης