ΦοΔΣΑ Στερεάς: Δικαιωθήκαμε απέναντι στον αδυσώπητο και λυσσαλέο πόλεμο

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 21:38 ΦοΔΣΑ Στερεάς: Δικαιωθήκαμε απέναντι στον αδυσώπητο και λυσσαλέο πόλεμο

Η ανάρτηση του Δήμου Λαμιέων σχετικά με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με τις υπ΄αριθ. 1353/2018 & 1355/2018 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος Σύνθεσης) έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αναθεώρησης που άσκησε ο Φορέας μας κατά των αποφάσεων 894/2018 & 893/2018  του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ακυρώθηκαν οι Πράξεις 5/2018 & 6/2018 του Αναπληρωτή Επιτρόπου των Νομών Βοιωτίας & Φωκίδας. Με τις ακυρωμένες αυτές πράξεις του, ο Αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε μη νόμιμες τις προγραμματικές συμβάσεις παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών που είχε συνάψει ο Φορέας μας με τους Δήμους Τανάγρας και Δελφών. Οι προγραμματικές αυτές συμβάσεις αφορούσαν υπηρεσίες, και περιείχαν όρους,  πανομοιότυπους με αυτούς που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους ΦοΔΣΑ σε όλη τη χώρα.

Μόνο στη Στερεά Ελλάδα οι όροι αυτοί κρίθηκαν παράνομοι, όπως και μόνο στη Στερεά Ελλάδα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θεωρούσε ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν είναι απορρίμματα, και ακύρωνε προγραμματικές συμβάσεις, την ίδια στιγμή που έκρινε ως νόμιμες παρόμοιες συμβάσεις που συνήπταν ΟΤΑ & ΦοΔΣΑ της Θεσσαλίας, και ενώ εγγράφως η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος επεσήμαινε ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι απορρίμματα, και ότι οι αντίθετες απόψεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν είναι συμβατές με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Μετά από 3 χρόνια (από 14/09/2015) ενός αδυσώπητου και λυσσαλέου πολέμου κατά του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, με πρωταγωνιστές πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, η Ελληνική Δικαιοσύνη έθεσε τέρμα στην παραφιλολογία περί δήθεν «μη νομιμότητας της μετατροπής της νομικής μορφής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)  Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α» καθώς και του τρόπου  λειτουργίας του.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε δικαιώθηκε σε όλα τα δικαστήρια και τα όργανα ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης.

Ειδικότερα:

- Δικαιώθηκε 27 φορές σε όλες τις προσφυγές που άσκησε ο Φορέας μας ενώπιον των Επιτροπών του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά επαναλαμβανόμενων παράνομων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

- Δικαιώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 923/2017).

- Δικαιώθηκε 3 φορές από το Ελεγκτικό Συνέδριο (αποφάσεις 3/2017, 1353/2018, 1355/2018).

- Δικαιώθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (γνωμοδότηση 134/2017).

- Δικαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (απόφαση  108/2017).

Ελπίζουμε ότι με τις παραπάνω τελεσίδικες αποφάσεις κλείνει ένας κύκλος πολεμικής και συζητήσεων ο οποίος είχε αναπτυχθεί στην Περιφέρειά μας σχετικά με την δήθεν νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Και αν αυτός ο κύκλος ακόμη, στα μυαλά κάποιων, δεν έχει κλείσει, θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν μπροστά τους, θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την Ελληνική Δικαιοσύνη, και θα συνεχίσουν να ηττώνται, όπως ακριβώς έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα.

Παρά όμως τις οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις, η Πολιτεία εξακολουθεί να προσπαθεί να διαλύσει τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και να δημιουργεί εμπόδια στην λειτουργία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αίτημά μας για πρόσληψη τακτικού προσωπικού στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης στελέχωσης των Δήμων και Φορέων (ΔΕΥΑ & ΦοΔΣΑ), για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Το αίτημά μας για πρόσληψη 79 ατόμων τακτικού προσωπικού διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία ενέκρινε τις 79 θέσεις και με το υπ΄ αριθ. 1961/53608/8.5.17 έγγραφό της διαβίβασε το αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε 8.166 μόνιμες θέσεις για Δήμους, ΔΕΥΑ & ΦοΔΣΑ σε όλη την χώρα, και το ΑΣΕΠ προκήρυξε το σχετικό διαγωνισμό. Στις θέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονταν και τα αιτήματα των ΦοΔΣΑ όλης της χώρας, και αυτών με τη μορφή του Συνδέσμου, και αυτών με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας. ΜΟΝΟ στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε δεν εγκρίθηκε ούτε μια θέση τακτικού προσωπικού.

Με τον Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) θεσπίσθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των ΦοΔΣΑ. Εκτός των φωτογραφικών διατάξεων υπέρ συγκεκριμένου τοπικού ΦοΔΣΑ & Δήμου, ΜΟΝΟ για την περίπτωση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε υπάρχει η υποχρέωση, οι Δήμοι – Μέλη του Φορέα να λάβουν εκ νέου αποφάσεις για την παραμονή τους σε αυτόν, ελπίζοντας σε φυγόκεντρες τάσεις και ενίσχυση των τοπικών αντανακλαστικών. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, οι υφιστάμενοι Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ, είτε λειτουργούν όπως είναι μέχρι σήμερα (οι Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε.) είτε (οι ΦοΔΣΑ με τη μορφή του Συνδέσμου – ΝΠΔΔ) απλώς μετονομάζονται σε Φορείς Σχεδιασμού ΠΕΣΔΑ (ΦοΣΠΕΣΔΑ). Μόνο στην περίπτωση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ της Στερεάς Ελλάδας, ο νομοθέτης άφησε ένα παραθυράκι στο ενδεχόμενο διάσπασής του. Παραθυράκι που οι Δήμοι – μέλη του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, το έκλεισαν κατάμουτρα τόσο στους υποβολείς, όσο και στους σχεδιαστές αυτού του νόμου.

Και εδώ απευθύνουμε ακόμα μια σαφή προειδοποίηση : δεν θα πρέπει ΚΑΝΕΙΣ να διανοηθεί ότι θα έχει την ευχέρεια να επιβάλει την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αποχώρηση ενός Δήμου από το Φορέα μας, αν αυτός ο Δήμος επιθυμεί να παραμείνει στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Οι παράνομες πρακτικές μπορεί να αποδίδουν σε άλλες περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έχει αποδειχθεί ότι πέφτουν στο κενό – και πάντα η Δικαιοσύνη δικαιώνει το Φορέα μας. Αν χρειαστεί, αυτό θα επαναληφθεί για άλλη μια φορά.

Το ερώτημα που παραμένει είναι: γιατί συνέβησαν όλα αυτά; Μήπως επειδή ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, με αίσθημα ευθύνης για την υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύοντας την  Περιφερειακή συνείδηση  έκλεισε και αποκατέστησε όλες τις χωματερές της Περιφέρειας;

Μήπως επειδή έχουμε από τα χαμηλότερα τέλη διαχείρισης Πανελλαδικά με 25,29 ευρώ με το Φ.Π.Α ανά τόνο; Μήπως επειδή η Περιφέρειά μας είναι από τις ελάχιστες Περιφέρειες που έχει εντάξει  στο ΕΣΠΑ και θα κατασκευάσει όλα τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση και όχι με Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με ότι αυτό σημαίνει για τους Δήμους και τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες;

Μήπως επειδή έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει το πλέον αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης της χώρας μας με 43 συνολικά έργα: ( 4 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), 1 μονάδα διαλογής, 4 Μονάδες Κομποστοποίησης, 8 Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), 18 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) & 8 Μονάδες Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ);

Μήπως επειδή λειτουργούμε μόνοι μας όλα τα έργα, και όχι με εργολάβους, όπως είναι το σύνηθες στη χώρα μας; Μήπως επειδή δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας; (πάνω από 200 άτομα απασχολούνται σήμερα στον ΦοΔΣΑ και με την κατασκευή των υπόλοιπων έργων αυτό το προσωπικό θα υπερδιπλασιαστεί, με απασχόληση πολλών επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων).

Μήπως επειδή σε συνεργασία με τους Δήμους – Μέλη μας πραγματοποιούμε δεκάδες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών & μαθητών; (μόνο για την ανταποδοτική δράση ανακύκλωσης των σχολικών βιβλίων, ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε & οι 23 Δήμοι – Μέλη του συμμετέχουν  ενεργά τα τελευταία 2 χρόνια με πάνω από 30.000 μαθητές σε 263 σχολεία, καλύπτοντας το 50% του Πανελλήνιου προγράμματος).

Μήπως επειδή συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας; (δεκάδες επιχειρήσεις απασχολούνται στην κατασκευή των έργων και περισσότεροι από 100 προμηθευτές συνεργάζονται με τον ΦοΔΣΑ)

Γιατί λοιπόν μια Πολιτεία, η οποία υποτίθεται ενδιαφέρεται για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος καθώς και για την αποφυγή της επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμώντας όπως διακηρύσσει  το κλείσιμο των χωματερών αλλά και την ανάπτυξη της χώρας με την απορρόφηση Κοινοτικών πόρων, προσπαθεί να ακυρώσει με κάθε τρόπο την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δήμων της Περιφέρειας (95%) για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Στερεάς Ελλάδας;

Ο καθένας μπορεί να δώσει την δική του απάντηση.

Εμείς απλώς θυμόμαστε το σχόλιο ενός ανώτατου δικαστή, ο οποίος δήλωσε δημόσια κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσής μας «περί νομιμότητας»: «Αυτή η υπόθεση θα πρέπει να διδάσκεται στην Εθνική Σχολή Δικαστών και Δημόσιας Διοίκησης, για να μαθαίνουν οι νεότεροι συνάδελφοί μας πώς η Πολιτεία, όχι μόνο δεν επιλύει προβλήματα, αλλά και όπου βρίσκονται λύσεις, δημιουργεί προβλήματα, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να μένουν στον δρόμο».

Τέλος, υπάρχουν και αυτοί που με περισσή ευκολία αλλά και βασιλικότεροι του βασιλέως βιάστηκαν και επένδυσαν στον τοπικισμό και την μικροπολιτική. Αυτοί που πανηγύριζαν για τις εξόφθαλμα παράνομες επιθέσεις της κεντρικής διοίκησης ενάντια στην Αυτοδιοίκηση, αντί να την προστατεύουν. Αυτοί που υποδέχονταν θετικά αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αποσκοπούσαν στην ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από τους Δήμους σε ιδιώτες, και όχι στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ, που αποτελεί φορέα της Αυτοδιοίκησης. Αυτοί που προσπάθησαν να χτίσουν πολιτικές καριέρες με ψέματα και συκοφαντίες.

Όλους αυτούς, τους αφήνουμε στην κρίση των πολιτών.

Πηγή: lamia.gr

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com