Τα αποτελέσματα για τα 8μηνα στο Hot-Spot Θερμοπυλών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 08:32 Τα αποτελέσματα για τα 8μηνα στο Hot-Spot Θερμοπυλών

Από Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις…

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των ανέργων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης για εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Από αυτές οι 194 αφορούν θέσεις σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τις περισσότερες από αυτές - 92 - στις Θερμοπύλες.

45 είναι ακόμη στη Θήβα, 33 στα Οινόφυτα και 24 στη Ριτσώνα.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων, μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 10η πρωινή έως και την Παρασκευή 7-12-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Παρασκευής 7-12-2018 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

Δείτε παρακάτω τους κωδικούς των επιτυχόντων και τις θέσεις στη Δομή Φιλοξενίας Θερμοπυλών:

ΑΡ.ΠΡΩΤ

ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

21/2018/000054449501

1054303645

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

21/2018/000054831772

1055837872

ΔΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ

21/2018/000054827313

1055818150

ΔΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΟΥΡΝΤΟΥ

21/2018/000054785931

1055655591

ΔΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΦΑΡΣΙ

21/2018/000054581496

1054810152

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054563433

1054739608

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054416233

1054147345

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054364586

1053924814

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054678638

1055189110

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

21/2018/000054663085

1055131250

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

21/2018/000054557255

1054716958

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

21/2018/000054594534

1054862686

ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

21/2018/000054620335

1054964121

ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

21/2018/000054480134

1054430010

ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

21/2018/000054431785

1054230877

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

21/2018/000054787925

1055662714

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

21/2018/000054733736

1055401036

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

21/2018/000054546655

1054680842

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

21/2018/000054482541

1054437037

ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

21/2018/000054556203

1054713926

ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

21/2018/000054623942

1054975811

ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

21/2018/000054478738

1054424895

ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

21/2018/000054734172

1055402417

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

21/2018/000054360252

1053897786

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

21/2018/000054365713

1053931306

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

21/2018/000054360946

1053902118

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

21/2018/000054784804

1055651087

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

21/2018/000054360086

1053896796

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

21/2018/000054484990

1054447735

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

21/2018/000054537051

1054640404

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

21/2018/000054675450

1055178752

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054365230

1053928779

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054788109

1055663505

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

21/2018/000054488943

1054460408

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

21/2018/000054360886

1053901750

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

21/2018/000054421111

1054167206

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

21/2018/000054798595

1055703809

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

21/2018/000054734122

1055402160

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

21/2018/000054585405

1054826034

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

21/2018/000054667452

1055148969

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

21/2018/000054379389

1053995196

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

21/2018/000054788698

1055666262

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

21/2018/000054364457

1053923840

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054468869

1054385288

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21/2018/000054483080

1054439101

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

21/2018/000054486409

1054452157

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

21/2018/000054620417

1054964449

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

21/2018/000054620697

1054965412

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

21/2018/000054477066

1054416967

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

21/2018/000054731928

1055395677

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054513178

1054541965

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054784330

1055649069

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054605478

1054906820

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054593847

1054859906

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054467777

1054380651

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054798805

1055704906

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054423501

1054197831

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054796760

1055694919

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054589640

1054843075

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054551920

1054700969

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054645953

1055062312

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054489799

1054463473

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054708187

1055302122

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21/2018/000054437321

1054253813

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054830948

1055833555

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054810331

1055748367

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054616576

1054951180

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054366837

1053938423

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054645114

1055058714

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054768579

1055584530

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054739406

1055467735

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054734673

1055453606

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054625849

1054982949

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054367071

1053939621

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054831640

1055837259

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054677582

1055185419

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054704605

1055288278

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054597885

1054876346

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054621300

1054967421

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054616378

1054950470

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054621167

1054966899

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054424492

1054202667

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21/2018/000054423644

1054198467

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054618118

1054956239

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054617837

1054955257

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054799287

1055707141

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054425848

1054207000

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054791323

1055673645

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054375193

1053977942

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054826705

1055815614

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054619033

1054959596

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21/2018/000054677979

1055186431

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com