Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οκτώ εξωτερικούς συνεργάτες ζητεί το ΤΕΙ Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 19:24 Οκτώ εξωτερικούς συνεργάτες ζητεί το ΤΕΙ Στερεάς

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη οχτώ (8) συμβάσεων Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση Ελεγκτών ΚΤΕΟ», απευθύνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τα τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ή μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ για την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 12.00 μ.μ. με την ένδειξη:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση Ελεγκτών ΚΤΕΟ» (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 3151/10-12-2018).