Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της ΠΕ Φθιώτιδας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 17:14 Θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της ΠΕ Φθιώτιδας

16 άτομα ΔΕ και 10 ΥΕ…

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Φθιώτιδας.

Οι θέσεις του εποχικού προσωπικού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2 – Τ.Κ. 351 32 Λαμία (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 22313 54709 & 22313 54708).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 12/2/2019 και εκπνέει την Παρασκευή 15/2/2019.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Καταστήματος.