Πρόεδρος ΠΕΛ προς Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: Καλές οι προθέσεις αλλά…

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 18:15 Πρόεδρος ΠΕΛ προς Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: Καλές οι προθέσεις αλλά…

Επιστολή του Λεωνίδα Κωστόπουλου με αποδέκτες και τους Φθιώτες βουλευτές για το μέλλον της Έκθεσης.

Τους προβληματισμούς του σχετικά με το μέλλον της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, διατύπωσε με επιστολή του προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ο νυν Πρόεδρος του υπό κατάργηση Νομικού Προσώπου, Λεωνίδας Κωστόπουλος.

Η επιστολή που κοινοποιείται σε όλους τους βουλευτές της Φθιώτιδας, αναφέρει μεταξύ άλλων τη σημαντική «λεπτομέρεια» ότι το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης πρόκειται να παραχωρήσει περιουσία που δεν του ανήκει, ενώ ως Φοροτεχνικός γνωρίζοντας τους νόμους που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρίες (αυτή θα είναι η νέα νομική μορφή της Έκθεσης), προειδοποιεί ότι δε θα προστατεύεται από τις αμαρτίες του παρελθόντος με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία της.

Διαβάστε όλο το κείμενο της επιστολής – Κωστόπουλου:

«Αξιότιμη Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων,

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Θα ήθελα να σας εκφράσω τους προβληματισμούς μου και τις ενστάσεις μου σχετικά με το Πέμπτο μέρος του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομία & Ανάπτυξης, που αναφέρεται στην “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία Ε.Ε. 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους - Μέτρα για την επιτάχυνση του Έργου του Υπουργείου Οικονομίας και άλλες διατάξεις” και αναφέρεται στην “Σύσταση Φορέα Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας”.

Κατ’ αρχήν ζητούμενο εδώ και αρκετά χρόνια, ήταν να αποδοθεί και διοικηθεί η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας από τους Τοπικούς Φορείς του Νομού Φθιώτιδας και να δοθεί η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκ των έσω, και πραγματικά είναι θετικό που αυτό προβλέπεται και ικανοποιείται στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου.

Περαιτέρω όμως, έχω την αντίληψη με κάθε επίγνωση της σημερινής κατάστασης του Φορέα, ότι δεν δίνεται η δυνατότητα και ο ευρύτερος ορίζοντας βιωσιμότητας και εύρυθμης λειτουργίας του νέου σχήματος “Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”.

Μελετώντας το συγκεκριμένο σχέδιο έχω να παρατηρήσω και να σας επισημάνω τα παρακάτω:

1. Είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί σε βάθος το Νομοθετικό Πλαίσιο που θα διέπει την παραχώρηση της “Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας” στο Νέο Φορέα. Σας επισημαίνω ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, γιατί η ιδιοκτησία της Π.Ε.Λ. δεν ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, αλλά στο ήδη υπάρχον Νομικό Πρόσωπο.

2. Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου φορέα δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου και δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμμετέχει ως μέτοχος και το Δημόσιο.

3. Ο νέος φορέας, υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του ΝΠΔΔ “Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας”. Δηλαδή καθίσταται αυτόματα καθολικός διάδοχος δυσλειτουργιών του παρελθόντος και όμηρος της διαχείρισης αμέτρητων εκκρεμών ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί στην ολότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει στον νέο φορέα, θα έχει να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τις δυσλειτουργίες των προηγουμένων ετών, παρά να σχεδιάσει για το μέλλον και θα εμπλακεί σε ένα κυκεώνα δικαστικών υποθέσεων και γραφειοκρατίας, ενώ δεν διασφαλίζονται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Δ.Σ. από τις απαιτήσεις των πιστωτών και του Δημοσίου. (Άλλωστε από ΝΠΔΔ γίνεται Ανώνυμος Εταιρεία, εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ΝΠΙΔ και εντάσσεται αυτόματα στον εμπορικό νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών).

4. Το μετοχικό κεφάλαιο του νέου φορέα “170.000,00 ευρώ” είναι ανεπαρκές για την αναβάθμιση και

εξέλιξη του εκθεσιακού κέντρου.

5. Σε περίπτωση που στην πρώτη πενταετία λειτουργίας ο νέος φορέας δεν έχει προβεί σε ουδεμία ενέργεια σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπό και τους όρους της παραχώρησης και ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η λειτουργία του, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το μέλλον του νομικού προσώπου και της περιουσία αυτού ?

6. Υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη η διαχείριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον φορέα Π.Ε.Λ. από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και αποτελεί τροχοπέδη για τη λειτουργία του νέου φορέα. Γιατί, θέτει σειρά συστάσεων και χωρίς την τήρηση των συγκεκριμένων κανόνων θα είναι αδύνατον να προχωρήσει η νέα εταιρεία.

7. Σας πληροφορώ επειδή το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης προτίθεται να συγκροτήσει επταμελή επιτροπή για τη διενέργεια καταγραφής πάσης φύσεως οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του φορέα Π.Ε.Λ., δυστυχώς μεγάλο μέρος του αρχείου οικονομικών δεδομένων δεν βρέθηκε ποτέ από τη σημερινή διοίκηση.

Τέλος, θεωρώ ότι παρά τις καλές προθέσεις σας, είναι ανέφικτο με τις σημερινές συνθήκες να προχωρήσει ένα τέτοιο σχήμα εταιρείας που το καθιστά καθολικό διάδοχο όλων των αμαρτιών του παρελθόντος. Προτείνω τη δημιουργία ενός νέου φορέα, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε υποχρέωση και να τεθεί το παλαιό πρόσωπο υπό εκκαθάριση. Το νέο σχήμα θα ήταν σημαντικό να λειτουργήσει με τη σύμπραξη του Δημοσίου, με όρους που θα το καθιστούν μακροπρόθεσμα βιώσιμο και όχι σύντομα θνησιγενές.

Παραμένω στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνησης επί των ανωτέρω, ακόμη και με τη φυσική μου παρουσία στην Επιτροπή σας.»

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com