Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 07 Μαΐου 2019 11:23 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα

Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το μεσημέρι της Τρίτης 7 Μαΐου 2019 στις 13:30’ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Στη 10η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  στη Κάτω Τιθορέα, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Περί έγκρισης πρακτικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΜΑΙΑΣ» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 79034

ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»