Αυτό είναι το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 09:00 Αυτό είναι το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Σημαντικές αποκλίσεις στην επίσημη σταυροδοσία και αλλαγή στην αλλαγή για το δεύτερο συνδυασμό στη Φθιώτιδα.

Πολλές και σημαντικές αποκλίσεις στον αριθμό επίσημων σταυρών σε όλους σχεδόν του υποψηφίους για το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, ανέδειξε η επίσημη ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμός 21/2019 «επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ης Ιουνίου 2019, και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Περιφερειάρχη και μελών περιφερειακών συμβουλίων της Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λαμίας, για την οποία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους των».

Όπως σημειώσαμε όμως υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τους αριθμούς που παρουσιάστηκαν επισήμως από το Πρωτοδικείο στις αρχές Ιουνίου και μπορείτε να τους δείτε ΕΔΩ.

Μάλιστα στον συνδυασμό «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος», στη Φθιώτιδα, αρχικά από το Πρωτοδικείο δόθηκε ως 4ος ο Λάμπρος Αντωνίου και 5ος ο Βασίλειος Σαλμάς, κάτι που ανατράπηκε στην επίσημη ανακήρυξη που τηρεί τη σειρά που είχε δώσει ανεπίσημα η Περιφέρεια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία σχέση ως προς τις ψήφους που είχαν ανακοινωθεί μέχρι τώρα!

Δημοσιεύουμε λοιπόν την τελική σταυροδοσία, σημειώνοντας με έντονα γράμματα όσους εκλέγονται. Οι υπόλοιποι είναι εν δυνάμει αναπληρωματικοί όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε' «επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας»

Ο ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού εκλέγεται Περιφερειάρχης

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες  είκοσι τέσσερις (4.024) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ενενήντα (1.190) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης

4. ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους τριάντα οκτώ (4.538) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ‑ΤΖΕ ΜΑΡΙΑ‑ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ(ΠΕΓΚΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους ογδόντα εννέα (3.689) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσιους πενήντα εννέα (2.759) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΗΛΙΑ έλαβε χίλιους εννιακόσιους ενενήντα επτά (1.997) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους σαράντα ένα (1.941) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι πέντε (725) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε επτά χιλιάδες  τριάντα εννέα (7.039) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι χιλιάδες  σαράντα ένα (6.041) σταυρούς προτίμησης

3. ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα τέσσερις (5.834) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα τέσσερις (3.854) σταυρούς προτίμησης

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους ένα (3.301) σταυρούς προτίμησης

6. ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (3.170) σταυρούς προτίμησης

7. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους εβδομήντα έξι (2.476) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ‑ΒΕΛΑΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους εβδομήντα πέντε (2.275) σταυρούς προτίμησης

9. ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους είκοσι δύο (2.222) σταυρούς προτίμησης

10. ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (2.176) σταυρούς προτίμησης

11. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους τριάντα πέντε (1.935) σταυρούς προτίμησης

12. ΛΙΑΠΗ ‑ ΔΑΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους πενήντα έξι (1.456) σταυρούς προτίμησης

13. ΑΓΓΕΛΟΥ‑ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΑΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους ενενήντα εννέα (1.399) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους ενενήντα έξι (996) σταυρούς προτίμησης

15. ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΛΙΡ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΗ έλαβε εννιακόσιους τριάντα τρεις (933) σταυρούς προτίμησης

16. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΛΟΥΚΑ έλαβε επτακόσιους δέκα εννέα (719) σταυρούς προτίμησης

17. ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα επτά (697) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα εννέα (5.859) σταυρούς προτίμησης

2. ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες επτακόσιους δέκα έξι (5.716) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες επτακόσιους οκτώ (5.708) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πέντε χιλιάδες διακόσιους εξήντα έξι (5.266) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους δέκα τέσσερις (4.814) σταυρούς προτίμησης

6. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΙ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (4.195) σταυρούς προτίμησης

7. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι (4.186) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσιους εξήντα πέντε (3.765) σταυρούς προτίμησης

9. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τετρακόσιους δώδεκα (3.412) σταυρούς προτίμησης

10. ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (3.394) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) σταυρούς προτίμησης

12. ΧΟΥΛΙΑΡΑ‑ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες  πενήντα εννέα (3.059) σταυρούς προτίμησης

13. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους ενενήντα τρεις (2.293) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΑΥΛΟΥ‑ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΗΛΙΑ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους δέκα οκτώ (2.218) σταυρούς προτίμησης

15. ΠΙΣΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες  πενήντα τρεις (2.053) σταυρούς προτίμησης

16. ΤΕΡΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε χίλιους εξακόσιους εξήντα δύο (1.662) σταυρούς προτίμησης

17. ΒΛΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε χίλιους εξακόσιους τριάντα εννέα (1.639) σταυρούς προτίμησης

18. ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους δέκα πέντε (1.615) σταυρούς προτίμησης

19. ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εξήντα τρεις (1.563) σταυρούς προτίμησης

20. ΜΑΝΤΕ‑ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους πεντακόσιους τριάντα οκτώ (1.538) σταυρούς προτίμησης

21. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα ένα (1.241) σταυρούς προτίμησης

22. ΣΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν δύο (1.102) σταυρούς προτίμησης

23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα τρεις (973) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες εξακόσιους είκοσι έξι (7.626) σταυρούς προτίμησης

2. ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε έξι χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα τρεις (6.443) σταυρούς προτίμησης

3. ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες επτακόσιους ογδόντα τέσσερις (5.784) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τριακόσιους σαράντα οκτώ (5.348) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες διακόσιους είκοσι έξι (5.226) σταυρούς προτίμησης

6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι επτά (4.427) σταυρούς προτίμησης

7. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα επτά (4.397) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους δέκα έξι (4.316) σταυρούς προτίμησης

9. ΒΕΡΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (4.115) σταυρούς προτίμησης

10. ΓΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εννιακόσιους ογδόντα εννέα (3.989) σταυρούς προτίμησης

11. ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιους εξήντα (3.860) σταυρούς προτίμησης

12. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσιους είκοσι τρεις (3.723) σταυρούς προτίμησης

13. ΣΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (3.424) σταυρούς προτίμησης

14. ΚΟΜΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες διακόσιους δέκα τέσσερις (3.214) σταυρούς προτίμησης

15. ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά (3.127) σταυρούς προτίμησης

16. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες  πενήντα οκτώ (3.058) σταυρούς προτίμησης

17. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες σαράντα επτά (3.047) σταυρούς προτίμησης

18. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσιους ένα (2.801) σταυρούς προτίμησης

19. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους εβδομήντα έξι (2.676) σταυρούς προτίμησης

20. ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους πενήντα οκτώ (2.658) σταυρούς προτίμησης

21. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους εξήντα πέντε (2.465) σταυρούς προτίμησης

22. ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους τριάντα τρεις (2.433) σταυρούς προτίμησης

23. ΣΙΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους εβδομήντα πέντε (2.375) σταυρούς προτίμησης

24. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους εξήντα έξι (2.266) σταυρούς προτίμησης

25. ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους ενενήντα έξι (1.796) σταυρούς προτίμησης

26. ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε χίλιους εξακόσιους τριάντα εννέα (1.639) σταυρούς προτίμησης

27. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους τριακόσιους σαράντα τρεις (1.343) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ' «Ενωτική  Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα (290) σταυρούς προτίμησης

4. ΝΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΑΛΙΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα εννέα (649) σταυρούς προτίμησης

2. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα εννέα (599) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ‑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα (570) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα τρεις (443) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΡΙΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα εννέα (439) σταυρούς προτίμησης

6. ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα επτά (437) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ‑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους εξακόσιους τριάντα τέσσερις (1.634) σταυρούς προτίμησης

2. ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε χίλιους πεντακόσιους είκοσι εννέα (1.529) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους τετρακόσιους σαράντα οκτώ (1.448) σταυρούς προτίμησης

4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους είκοσι επτά (1.327) σταυρούς προτίμησης

5. ΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε χίλιους εκατόν εβδομήντα τρεις (1.173) σταυρούς προτίμησης

6. ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν πενήντα πέντε (1.155) σταυρούς προτίμησης

7. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ έλαβε χίλιους εκατό (1.100) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους ενενήντα πέντε (1.095) σταυρούς προτίμησης

9. ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε χίλιους  εβδομήντα (1.070) σταυρούς προτίμησης

10. ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε εννιακόσιους ενενήντα (990) σταυρούς προτίμησης

11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους εξήντα δύο (962) σταυρούς προτίμησης

12. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους είκοσι ένα (921) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα τέσσερις (854) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι πέντε (725) σταυρούς προτίμησης

15. ΚΑΡΑΚΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εννέα (709) σταυρούς προτίμησης

16. ΜΠΑΛΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα εννέα (599) σταυρούς προτίμησης

17. ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα επτά (587) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ‑ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους ενενήντα τρεις (3.693) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους ογδόντα οκτώ (3.688) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΝΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσιους οκτώ (2.908) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΙΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους δέκα έξι (2.616) σταυρούς προτίμησης

6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους δέκα τρεις (2.513) σταυρούς προτίμησης

7. ΛΕΠΙΔΑ‑ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσιους ενενήντα οκτώ (2.498) σταυρούς προτίμησης

8. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (2.136) σταυρούς προτίμησης

9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ‑ΓΚΛΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες  πενήντα πέντε (2.055) σταυρούς προτίμησης

10. ΤΣΙΡΩΝΗ ‑ ΒΕΛΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους τριάντα έξι (1.936) σταυρούς προτίμησης

11. ΓΚΙΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους είκοσι οκτώ (1.728) σταυρούς προτίμησης

11. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους είκοσι οκτώ (1.728) σταυρούς προτίμησης

13. ΣΟΥΛΙΟΥ ‑ ΝΕΡΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους οκτώ (1.708) σταυρούς προτίμησης

14. ΓΕΩΡΓΙΟΥ‑ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΪΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους (1.700) σταυρούς προτίμησης

15. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ (ΜΠΛΑΚΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ογδόντα εννέα (1.589) σταυρούς προτίμησης

16. ΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους πενήντα πέντε (1.455) σταυρούς προτίμησης

17. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους τριακόσιους πενήντα τέσσερις (1.354) σταυρούς προτίμησης

18. ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε χίλιους τριακόσιους τριάντα επτά (1.337) σταυρούς προτίμησης

19. ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους ογδόντα επτά (1.287) σταυρούς προτίμησης

20. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ έλαβε εννιακόσιους ενενήντα τέσσερις (994) σταυρούς προτίμησης

21. ΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννιακόσιους πενήντα τέσσερις (954) σταυρούς προτίμησης

22. ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα τέσσερις (874) σταυρούς προτίμησης

23. ΧΑΡΙΛΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ‑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους είκοσι τέσσερις (824) σταυρούς προτίμησης

24. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα δύο (542) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους εβδομήντα ένα (2.571) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΑΡΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους εξήντα έξι (2.366) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους είκοσι οκτώ (2.328) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΑΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (2.128) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους εβδομήντα ένα (1.971) σταυρούς προτίμησης

6. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ‑ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους τρεις (1.903) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους οκτακόσιους πενήντα οκτώ (1.858) σταυρούς προτίμησης

8. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους οκτακόσιους τριάντα εννέα (1.839) σταυρούς προτίμησης

9. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΙΝΑ) του ΤΑΞΙΑΡΧΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους πενήντα έξι (1.756) σταυρούς προτίμησης

10. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε χίλιους επτακόσιους έξι (1.706) σταυρούς προτίμησης

11. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους εβδομήντα τέσσερις (1.674) σταυρούς προτίμησης

12. ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους ογδόντα τέσσερις (1.284) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους εβδομήντα επτά (1.277) σταυρούς προτίμησης

14. ΤΟΛΙΑΣ (ΣΚΑΛΙΣΤΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους διακόσιους εβδομήντα έξι (1.276) σταυρούς προτίμησης

15. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους τριάντα πέντε (1.235) σταυρούς προτίμησης

16. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους  ενενήντα δύο (1.092) σταυρούς προτίμησης

17. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ‑ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΜΕΝΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους ογδόντα πέντε (1.085) σταυρούς προτίμησης

18. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους  σαράντα τρεις (1.043) σταυρούς προτίμησης

19. ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα ένα (1.041) σταυρούς προτίμησης

20. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα επτά (977) σταυρούς προτίμησης

20. ΨΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα επτά (977) σταυρούς προτίμησης

22. ΣΙΜΙΤΖΗ ‑ ΠΟΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους είκοσι πέντε (825) σταυρούς προτίμησης

23. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους τριάντα τρεις (733) σταυρούς προτίμησης

24. ΝΟΥΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΚΥ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα (640) σταυρούς προτίμησης

25. ΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις (484) σταυρούς προτίμησης

26. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΡΡΙΚΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα εννέα

(469) σταυρούς προτίμησης

27. ΠΑΝΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ‑ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Η'  «Στερεά… Υπεροχής!»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους τριάντα πέντε (735) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα εννέα (669) σταυρούς προτίμησης

3. ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα τρεις (513) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίμησης

5. ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις (294) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους είκοσι ένα (1.221) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα οκτώ (978) σταυρούς προτίμησης

3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πέντε (605) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα έξι (546) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι τέσσερις (524) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα δύο (1.132) σταυρούς προτίμησης

2. ΝΤΑΜΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους  πενήντα επτά (1.057) σταυρούς προτίμησης

3. ΝΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους ογδόντα (980) σταυρούς προτίμησης

4. ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα τρεις (953) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ‑ ΚΡΙΝΙΩ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους σαράντα δύο (942) σταυρούς προτίμησης

6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα έξι (796) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΑΤΣΙΦΗ ‑ ΖΩΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΒΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα οκτώ (768) σταυρούς προτίμησης

8. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δύο (702) σταυρούς προτίμησης

9. ΝΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε εξακόσιους ενενήντα εννέα (699) σταυρούς προτίμησης

10. ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα έξι (676) σταυρούς προτίμησης

11. ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα εννέα (649) σταυρούς προτίμησης

12. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ‑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα εννέα (589) σταυρούς προτίμησης

13. ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης

14. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα τέσσερις (464) σταυρούς προτίμησης

15. ΚΑΡΥΔΗ ‑ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς προτίμησης

16. ΜΠΡΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΙΤΣΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίμησης

17. ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΛΑΜΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους εβδομήντα τρεις (1.673) σταυρούς προτίμησης

2. ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ογδόντα ένα (1.581) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους τρεις (1.503) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους ενενήντα εννέα (1.499) σταυρούς προτίμησης

5. ΝΤΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε χίλιους τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (1.494) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους πενήντα έξι (1.456) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους ένα (1.301) σταυρούς προτίμησης

8. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους εξήντα οκτώ (1.268) σταυρούς προτίμησης

9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν εβδομήντα τρεις (1.173) σταυρούς προτίμησης

10. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα έξι (1.136) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν είκοσι πέντε (1.125) σταυρούς προτίμησης

12. ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα έξι (1.046) σταυρούς προτίμησης

13. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα πέντε (855) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ‑ ΙΑΣΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα πέντε (855) σταυρούς προτίμησης

15. ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα έξι (836) σταυρούς προτίμησης

16. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα έξι (716) σταυρούς προτίμησης

17. ΖΑΡΑ ‑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα επτά (687) σταυρούς προτίμησης

18. ΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα ένα (681) σταυρούς προτίμησης

19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ‑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε εξακόσιους πενήντα οκτώ (658) σταυρούς προτίμησης

20. ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα εννέα (619) σταυρούς προτίμησης

21. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι έξι (526) σταυρούς προτίμησης

22. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ένα (401) σταυρούς προτίμησης

23. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Η' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους οκτακόσιους είκοσι δύο (1.822) σταυρούς προτίμησης

3. ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα τέσσερις (1.744) σταυρούς προτίμησης

4. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΒΑΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους τριάντα τέσσερις (1.734) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους τριάντα (1.730) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ενενήντα επτά (1.597) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ογδόντα οκτώ (1.588) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΤΣΑΛΙΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους τριάντα τέσσερις (1.434) σταυρούς προτίμησης

9. ΖΩΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους είκοσι πέντε (1.325) σταυρούς προτίμησης

10. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα εννέα (1.249) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα έξι (1.246) σταυρούς προτίμησης

12. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους επτά (1.207) σταυρούς προτίμησης

13. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα δύο (1.162) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν πενήντα δύο (1.152) σταυρούς προτίμησης

15. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα δύο (1.142) σταυρούς προτίμησης

16. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΖΕΤΑ) του ΖΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν είκοσι τρεις (1.123) σταυρούς προτίμησης

17. ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους  ογδόντα πέντε (1.085) σταυρούς προτίμησης

18. ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους  εβδομήντα (1.070) σταυρούς προτίμησης

19. ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα δύο (862) σταυρούς προτίμησης

20. ΨΑΘΑ ‑ ΠΑΣΣΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΕΟΝΤΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα επτά (757) σταυρούς προτίμησης

21. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα εννέα (749) σταυρούς προτίμησης

22. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ‑ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι δύο (722) σταυρούς προτίμησης

23. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα έξι (696) σταυρούς προτίμησης

24. ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους ενενήντα (690) σταυρούς προτίμησης

25. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους σαράντα ένα (641) σταυρούς προτίμησης

26. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα επτά (557) σταυρούς προτίμησης

27. ΚΟΡΕΛΗ ‑ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης

28. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ζ' «πατρίδα μας η Στερεά»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτακόσιους πενήντα τρεις (853) σταυρούς προτίμησης

2. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑ ‑ ΝΤΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΦΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα οκτώ (1.168) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα έξι (1.146) σταυρούς προτίμησης

3. ΒΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα οκτώ (678) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι οκτώ (328) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Ζ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους τρεις (2.203) σταυρούς προτίμησης

3. ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους ογδόντα πέντε (1.985) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους τετρακόσιους πενήντα δύο (1.452) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΣΑΡΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους είκοσι (1.420) σταυρούς προτίμησης

6. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΥ ‑ ΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους σαράντα ένα (1.341) σταυρούς προτίμησης

7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε χίλιους διακόσιους ενενήντα τέσσερις (1.294) σταυρούς προτίμησης

8. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους ογδόντα δύο (1.282) σταυρούς προτίμησης

9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ‑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους εξήντα έξι (1.266) σταυρούς προτίμησης

10. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα τέσσερις (1.164) σταυρούς προτίμησης

11. ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε χίλιους  εβδομήντα οκτώ (1.078) σταυρούς προτίμησης

12. ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους τέσσερις (804) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα τέσσερις (774) σταυρούς προτίμησης

14. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξακόσιους δέκα εννέα (619) σταυρούς προτίμησης

15. ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα επτά (557) σταυρούς προτίμησης

16. ΤΣΙΟΥΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ‑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους τριάντα έξι (436) σταυρούς προτίμησης

17. ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης

18. ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) σταυρούς προτίμησης

2. ΓΕΜΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους πενήντα τέσσερις (1.654) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα ένα (1.241) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους  τριάντα (1.030) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα τέσσερις (974) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εννιακόσιους εξήντα ένα (961) σταυρούς προτίμησης

7. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα (770) σταυρούς προτίμησης

8. ΜΠΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε επτακόσιους δύο (702) σταυρούς προτίμησης

9. ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εξακόσιους είκοσι (620) σταυρούς προτίμησης

10. ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα πέντε (595) σταυρούς προτίμησης

11. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς προτίμησης

12. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα πέντε (545) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης

14. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίμησης

15. ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης

16. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) σταυρούς προτίμησης

17. ΚΑΤΣΙΑΜΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα (350) σταυρούς προτίμησης

18. ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) σταυρούς προτίμησης

19. ΚΑΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΗΝ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα δύο (342) σταυρούς προτίμησης

20. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) σταυρούς προτίμησης

21. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης

22. ΡΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης

23. ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους πενήντα έξι (1.956) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε χίλιους τετρακόσιους τριάντα δύο (1.432) σταυρούς προτίμησης

3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα πέντε (1.245) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους  ογδόντα οκτώ (1.088) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εννιακόσιους δέκα επτά (917) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα εννέα (889) σταυρούς προτίμησης

7. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα δύο (792) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εννέα (709) σταυρούς προτίμησης

9. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα εννέα (699) σταυρούς προτίμησης

10. ΓΕΝΗ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα εννέα (679) σταυρούς προτίμησης

11. ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα οκτώ (668) σταυρούς προτίμησης

12. ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξακόσιους είκοσι πέντε (625) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς προτίμησης

14. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΠΙΠΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς προτίμησης

15. ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα πέντε (495) σταυρούς προτίμησης

16. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης

17. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίμησης

18. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΙΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης

19. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τετρακόσιους ένα (401) σταυρούς προτίμησης

20. ΚΑΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα εννέα (369) σταυρούς προτίμησης

20. ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα εννέα (369) σταυρούς προτίμησης

22. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης

23. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίμησης

24. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης

25. ΜΠΡΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης

26. ΑΙΝΗΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης

27. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΝΕΤΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης

3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΑΜΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

5. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα έξι (536) σταυρούς προτίμησης

2. ΤΣΕΛΕΣ ΔΡΟΣΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα (370) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΑΛΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα οκτώ (798) σταυρούς προτίμησης

2. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς προτίμησης

3. ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΑΣΤΕΡΩ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα επτά (677) σταυρούς προτίμησης

4. ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης

5. ΛΟΪΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους σαράντα δύο (542) σταυρούς προτίμησης

6. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούς προτίμησης

9. ΚΑΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης

10. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης

11. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης

12. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα εννέα (289) σταυρούς προτίμησης

13. ΜΠΕΡΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

14. ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς προτίμησης

15. ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ‑ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης

16. ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης

17. ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε χίλιους διακόσιους τριάντα εννέα (1.239) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΛΕΞΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα οκτώ (518) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (488) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (474) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τέσσερις (434) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΣΕΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι οκτώ (428) σταυρούς προτίμησης

7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα οκτώ (418) σταυρούς προτίμησης

8. ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης

9. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούς προτίμησης

10. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης

11. ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις (294) σταυρούς προτίμησης

12. ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης

13. ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα δύο (262) σταυρούς προτίμησης

14. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς προτίμησης

15. ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης

16. ΛΑΪΝΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης

17. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τρεις (213) σταυρούς προτίμησης

18. ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης

19. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης

20. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης

21. ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης

22. ΦΙΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης

23. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού ΣΤ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ενενήντα εννέα (1.199) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους δέκα επτά (917) σταυρούς προτίμησης

4. ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα πέντε (685) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα τρεις (643) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους δώδεκα (612) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα έξι (596) σταυρούς προτίμησης

8. ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα οκτώ (498) σταυρούς προτίμησης

9. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα έξι (486) σταυρούς προτίμησης

10. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463) σταυρούς προτίμησης

12. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα έξι (436) σταυρούς προτίμησης

13. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα ένα (431) σταυρούς προτίμησης

14. ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίμησης

15. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) σταυρούς προτίμησης

15. ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) σταυρούς προτίμησης

17. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης

18. ΤΣΙΒΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402) σταυρούς προτίμησης

19. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα ένα (391) σταυρούς προτίμησης

20. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης

21. ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τρεις (363) σταυρούς προτίμησης

22. ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361) σταυρούς προτίμησης

23. ΚΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίμησης

24. ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης

25. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ‑ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα έξι (296) σταυρούς προτίμησης

26. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης

27. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ‑ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης

28. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ' «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΔΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

2. ΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΤΣΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΛΥΜΗ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης

2. ΒΑΚΛΑϊΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΡΙΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους (800) σταυρούς προτίμησης

3. ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΙΔΕΡΗ ‑ ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης

6. ΓΚΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΟΥΚΑ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίμησης

8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι επτά (227) σταυρούς προτίμησης

9. ΘΑΝΑΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίμησης

10. ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης

12. ΦΟΥΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα έξι (456) σταυρούς προτίμησης

2. ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά (267) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς προτίμησης

5. ΨΥΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης

8. ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

9. ΛΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης

10. ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

12. ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

14. ΝΤΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης

15. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

16. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

17. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΒΑΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα (350) σταυρούς προτίμησης

3. ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτίμησης

8. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίμησης

9. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης

10. ΤΣΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης

11. ΡΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης

12. ΧΑΛΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης

13. ΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης

15. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης

16. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ  ΓΑΛΗΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

16. ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

18. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «Ελεύθερη Στερεά»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

2. ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

3. ΤΣΙΜΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΚΑΪΣΑΡΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης

2. ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ‑ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΥΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης

2. ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ ΑΚΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

3. ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

7. ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΣΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

8. ΣΙΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

10. ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

11. ΜΠΟΛΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ‑ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ‑ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

12. ΚΑΤΣIΟΥΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης

2. ΞΕΦΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης

4. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

6. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

9. ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

10. ΚΑΡΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

10. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

12. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

13. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

15. ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα ένα (481) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

5. ΤΗΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης

6. ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης

8. ΓΕΩΡΓΙΑΔH‑ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) σταυρούς προτίμησης

9. ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ‑ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης

10. ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΑΡΑΦΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ‑ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης

12. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης

12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΫΣΗΣ του ΑΒΡΑΑΜ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης

14. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΜΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης

15. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης

16. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

17. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ‑ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΣΥ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

18. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης

19. ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρυτανίας

1. ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

4. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φωκίδας

1. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ‑ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΠΟΥΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Βοιωτίας

1. ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης

3. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης

4. ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης

5. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης

7. ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης

8. ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης

9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

9. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

11. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

12. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

13. ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

14. ΣΕΦΕΡΛΗ‑ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας

1. ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

4. ΒΑΣΩΦ ΙΩΣΗΦ του ΕΣΜΠΕΡ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

6. ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

8. ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης

9. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης

10. ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης

11. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

12. ΝΤΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

13. ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

15. ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας

1. ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

2. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίμησης

3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης

4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης

7. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης

9. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης

10. ΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ)‑ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

11. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης

12. ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΑΡΑΦΕΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ‑ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης

14. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΩΗ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

15. ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

16. ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

17. ΤΟΛΙΖΑ‑ΤΕΧΛΕΜΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

18. ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

19. ΤΟΛΙΖΑ‑ΤΕΧΛΕΜΕΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο χώρο του Πρωτοδικείου Λαμίας όπου και θα παραμείνουν για τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 21/2019.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com