Εφτά θέσεις εργασίας στη Στερεά

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 13:10 Εφτά θέσεις εργασίας στη Στερεά

Ζητείται, Ψυχολόγος, Δερματολόγος, Εργάτης και Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων…

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών», ανακοίνωσε ο Δήμος Θηβαίων.

Η θέση είναι ΠΕ Ψυχολόγου για απασχόληση – στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος και αφορά Μερική Απασχόληση (4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ-5 ΗΜΕΡΕΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Θηβαίων, Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200 Θήβα Ν. Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Γαρυφαλλιάς Κυρίκου (τηλ. επικοινωνίας:2262350684).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δερματολόγος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη κατ’ επίσκεψη ιατρό Δερματολόγο, απευθύνει το ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ (Ε.Κ.Κ.Ν.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι ,θα πρέπει να μην υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα καθώς επίσης και να μην ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. Θα προτιμηθούν οι υποψηφιότητες εκείνων που δύνανται να ανταποκριθούν αμεσότερα σε τυχόν έκτακτα περιστατικά του Καταστήματός μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως της 31-07-2019 να υποβάλλουν στην υπηρεσία τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την υπηρεσία μας με την οποία θα αιτείται την πρόσληψή του.

• Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ότι περιλαμβάνεται στα μητρώα του Συλλόγου.

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπηρετεί στο Δημόσιο Τομέα καθώς επίσης και δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Ε.Σ.Υ.

• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

• Επικυρωμένη απόφαση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εργάτης στη ΔΕΥΑΚΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κύμης Αλιβερίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.

Συγκεκριμένα η ειδικότητα είναι Εργάτης και η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία της Δ..Ε.Υ.Α.Κ.Α.

(Δ/νση: Κ. Μπακόλα 30- 1ος όροφος , τηλ: 2223025276) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπαϊρακτάρη Σοφία , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα από 16/07/2019 μέχρι και 20/07/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών με ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Η σύμβαση θα είναι για δύο μήνες και αναλυτικά από 26/7/19 έως 25/9/19 για τα δύο πρώτα άτομα και από 30/8/19 έως 29/10/19 για τα δύο επόμενα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και στην αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2.- Πιστοποιητικό οικ. Κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους

3.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα [δηλ να μη έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα] και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης [ έναρξη και λήξη].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔήμουΑλίαρτου-Θεσπιέων. Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνονται στην Γραμματεία του Δήμου (Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών, Αλίαρτος, τηλ: 2268350211) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 18-07-2019 έως και 24-07-2019.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com