Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διπλή συνεδρίαση στο Δήμο Στυλίδας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 20:49 Διπλή συνεδρίαση στο Δήμο Στυλίδας

Με μία ειδική και την τελευταία τακτική συνεδρίαση κλείνει τη θητεία του το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας.

Την Τρίτη 13 Αυγούστου στις 12:00’ το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Στυλίδας για το οικονομικό έτος 2018».

Θα ακολουθήσει στις 12:30’ η τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1: Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Θέμα 2: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 3: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 4: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 5: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 6: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2019

Θέμα 7: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2019

Θέμα 8: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ξύλινου αναψυκτηρίου στην θέση Πευκάκια

Θέμα 9: Έγκριση ΣΔΑΕΚ Δ. Στυλίδας

Θέμα 10: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Οδοποιία Στυλίδας - Παλαιοκερασιάς - Αχλαδίου - Μύλων -Πελασγιας - Γλύφας"

Θέμα 11: Συγκρότηση προσωρινής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Αρδευτικών Τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα 12: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων ΔΕ Στυλίδας, ΔΕ Εχιναίων"

Θέμα 13: Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Θέμα 14: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (Ναυαγοσωστών) – Προμήθεια απαραίτητου ειδικού Εξοπλισμού

Θέμα 15: Έγκριση της υπ΄αριθ. 7331/05-08-2019 απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου με τίτλο "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002232 η οποία τροποποίησε την αριθ. 5659/21-06-2019 όμοια απόφαση

Θέμα 16: Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 17: Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

Θέμα 18: Λήψη απόφασης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6680/2019 αίτημα της NEXANS HELLAS A.B.E. για χορήγηση άδειας τομής σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου για τη σύνδεση των κτιρίων – γραφείων Διοίκησης και Λογιστηρίου με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.