Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άκυρη η απόφαση για τα σκουπίδια στο Δήμο Καμένων Βούρλων

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019 12:06 Άκυρη η απόφαση για τα σκουπίδια στο Δήμο Καμένων Βούρλων

Άκυρη – όπως αναμενόταν – επέστρεψε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία από το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Καμένων Βούρλων σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων από ιδιώτη.

Η απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου, αφορούσε την διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκοµιδής απορριµµάτων στη ∆.Κ. Καµένων Βούρλων (3 μήνες), στη ∆.Κ. Αγίου Κων/νου (2 μήνες) και στην Τ.Κ. Μώλου (2 μήνες) µε ίδια µέσα του ∆ήµου (προσωπικό και οχήµατα), συγκέντρωσε 12 θετικές ψήφους, τέσσερις κατά και μία λευκή.

Η σχετική διάταξη απαιτεί η αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ να λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών, ήτοι τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ψήφους υπέρ της εισήγησης, στο σύνολο του 27μελούς Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152.