Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Φθιώτιδα και Στερεά Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 09:24 Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Φθιώτιδα και Στερεά Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Όλα τα ονόματα στη Φθιώτιδα…

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οι προσλήψεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020.

α) 2.005 εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ08.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ79.01.ΕΑΕ, ΠΕ86.ΕΑΕ, ΠΕ91.01.ΕΑΕ, ΠΕ91.02.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047082).

β) 4.083 εκπαιδευτικοί κλάδων EAE (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047057).

γ) 120 εκπαιδευτικοί κλάδων EAE (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) ως προσωρινοί αναπληρωτές στα ΚΕΣΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5048220).

δ) 2.280 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047058).

ε) 7.025 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047065).

στ) 668 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5045765).

ζ) 10 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στα μειονοτικά σχολεία για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

Οι προσλαμβανόμενοι όλων των ανωτέρω περιπτώσεων (πλην της περίπτωσης γ) οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Οι προσλαμβανόμενοι της περίπτωσης γ οφείλουν να παρουσιαστούν εντός της προαναφερθείσας  προθεσμίας στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους, μέχρι τις 30/06/2020.

Για τη Στερεά και για τη Γενική Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 190 άτομα εκ των οποίων τα 42 στη Φθιώτιδα:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΧΑΕΛΑ

ΠΕ06

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ06

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ06

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ06

ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΟΛΓΑ

ΠΕ06

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ06

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ08

ΤΣΙΑΚΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΕ08

ΜΕΡΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ08

ΤΖΑΦΕΤΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ08

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ08

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ08

ΜΗΣΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ08

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΕ08

ΜΠΟΥΖΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ08

ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ08

ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΕ79.01

ΚΑΡΤΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ79.01

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ79.01

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΡΣΙΝΑ

ΠΕ79.01

GUATA

CARMEN ANGELICA

ΠΕ79.01

ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ79.01

ΑΜΙΤΣΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ79.01

ΤΑΣΙΟΥΔΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΕ79.01

ΤΣΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ86

ΝΤΕΛΛΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΕ86

ΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΪΑ

ΠΕ86

ΣΚΟΡΔΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ86

ΜΠΑΓΚΟΥΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ86

ΤΖΙΜΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ91.01

ΤΣΙΠΝΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΖΩΗ

ΠΕ91.01

ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ91.01

ΚΑΠΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ91.01

ΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ91.01

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

ΠΕ91.01

ΑΥΓΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ91.01

ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ07

ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ07

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ07

ΠΑΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΕ07

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ07

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΕ07

Στην Ειδική Εκπαίδευση 327 προσλήψεις στο σύνολο της Στερεάς εκ των οποίων οι 100 στη Φθιώτιδα.

Για το ΚΕΣΥ Φθιώτιδας οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής:

ΜΠΙΣΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ60.ΕΑΕ)

ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΠΕ71)

ΦΘΙΩΤΙΔΑ (Π.Ε.) (Αλφαβητικά)

ΤΥΠΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΓΟΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΛΜΠΑΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΒΑΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΝΑΤΑΛΙΑ-ΤΖΑΜΙΛΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΥΓΕΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΑΥΛΩΝΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΑΛΑΤΣΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΑΛΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΓΙΑΚΟΒΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΓΚΑΓΚΑΤΣΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΓΚΛΑΡΑ

ΜΕΛΙΝΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΓΚΟΓΙΑ

ΚΥΡΑΝΩ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΟΝΗ

ΠΕΛΑΓΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΓΟΥΝΙΩΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΔΑΓΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΖΑΠΡΟΥΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΖΑΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΑΝΙΔΟΥ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΑΠΕΡΩΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ61

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΟΤΖΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ

ΕΛΙΝΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΚΟΥΤΟΥΚΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΑΪΝΑ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΜΩΝΑ

ΤΑΤΙΑΝΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΛΕΜΑ

ΟΛΓΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΑΛΙΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΑΝΩΛΗ

ΡΟΔΟΘΕΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ

ΣΤΕΛΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΗΤΡΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΛΟΧΑ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΠΑΝΑΣΑ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΠΑΤΑΛΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΠΕΣΣΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΜΠΛΙΟΥΜΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΝΤΑΜΑΓΚΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΤΖΑΒΙΔΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΑΝΑΚΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ

ΑΓΑΘΗ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΕΛΟΠΙΔΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΙΚΗ

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΡΗΓΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΣΑΡΑΣΙΔΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΑΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΑΜΟΥ

ΟΛΓΑ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΣΥΓΚΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΖΑΦΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΑΚΝΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΑΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΙΑΚΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΙΑΠΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ71

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΣΙΑΧΡΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΙΛΙΟΥΚΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΙΝΤΩΤΑ

ΕΥΘΑΛΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΙΟΤΣΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΣΟΝΤΖΩΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΤΣΟΠΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΑΣΟΛΑ

ΔΟΜΝΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΦΟΥΚΑ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΙΩΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ70.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Α.

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΝΝΑ

ΠΕ60.ΕΑΕ

 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com