Λαμία: Δείτε ζωντανά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 18:45 Λαμία: Δείτε ζωντανά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος στην ατζέντα του 6ου Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, που ξεκίνησε πριν από λίγο...

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση από την αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων.

Δείτε παρακάτω και τα θέματα της αποψινής συνεδρίασης:

Θέμα 1 : 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
 
Θέμα 2 : ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
 
Θέμα 3 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 15 ΤΟΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
 
Θέμα 4 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
 
Θέμα 5 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ  ΥΠΑΤΗΣ) ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠ. ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
 
Θέμα 6 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
 
Θέμα 7 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
 
Θέμα 8 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ. 14 Ν. 4071/2012, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 Ν. 4325/2015)».
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 
Θέμα 9 : ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΙΕΚ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 
Θέμα 10 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 
Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΛ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ
 
Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΛ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ
 
Θέμα 13 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ
 
Θέμα 14 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ITI EPIC 2017
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ
 
Θέμα 15 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ
 
Θέμα 16 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Θέμα 17 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΧ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
 
Θέμα 18 : ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ).
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ
 
Θέμα 19 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ
 
Θέμα 20 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ
 
Θέμα 21 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΠΟΥΚΑΣ
 
Θέμα 22 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2017 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΠΟΥΚΑΣ
 
Θέμα 23 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 291/2016 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΠΟΥΚΑΣ
 
Θέμα 24 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2018.
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΠΟΥΚΑΣ
 
Θέμα 25 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΛ» ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
 
Θέμα 26 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 
Θέμα 27 : ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΚ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 17Α ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 
Θέμα 28 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 
Θέμα 29 : ΠΕΡΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΚΕ ΑΕ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 
Θέμα 30 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 
Θέμα 31 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 
Θέμα 32 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 
Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com