Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων ο Δήμος Λοκρών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 13:35 Στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων ο Δήμος Λοκρών

∆ηµιουργία ΚΕΠ Υγείας - Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία

Στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), ανήκει με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ο Δήμος Λοκρών.

Πρόκειται για το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας, στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), που έχει ως στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής στους Δήμους μέλη του.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση ο Δήμος Λοκρών θα ωφεληθεί ως εξής από τη συμμετοχή του:

1. θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

2. θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.

3. θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

4. θα μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.

5. θα συμμετέχει στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία» και θα προβάλλει τις δράσεις του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.

6. θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.

7. θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.

9. θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου.

ΚΕΠ Υγείας

Παράλληλα στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής (21/7/17) αποφασίσθηκε η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες του Δήμου. Για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας θα εγκατασταθεί λογισμικό σύστημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ και θα έχει τη δυνατότητα:

1. Καταχώρησης Δημοτών στο ηλεκτρονικό σύστημα- δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ανά δημότη.

2. Ενημέρωση των Δημοτών για τα 7 νοσήματα που χρήζουν δια βίου έλεγχο, αυτόματα από το σύστημα και υπενθύμιση σε προκαθορισμένους χρόνους εκ νέου αν δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις που τους έχουν προταθεί βάσει των πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3. Οργάνωσης προληπτικών εξετάσεων στους δημότες.

4. Παροχής Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για τα 7 νοσήματα.

5. Δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων των δημοτών με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.

6. Ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.

7. Συστήματα παρόχων-ιατρών, εγγεγραμμένων συνεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπορούν εύκολα να απευθύνονται οι δημότες που δεν έχουν προσωπικό θεράποντα ιατρό της κατάλληλης ειδικότητας.

 Η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας στοχεύει στην ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συντονισμού για παρεμβάσεις προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης για την υγεία των δημοτών. Σήμερα έχει δημιουργηθεί δίκτυο δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας "ΚΕΠ Υγείας" σε δεκάδες Δήμους μέλη. Το κάθε ΚΕΠ Υγείας συντονίζει:

1.Την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, από δημόσιους ή ιδιωτικούς και φυσικά πρόσωπα.

2.Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.

3.Την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.