Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μόνιμες θέσεις στη ΔΕΥΑΛ και σε Δήμους της Φθιώτιδας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 20:10 Μόνιμες θέσεις στη ΔΕΥΑΛ και σε Δήμους της Φθιώτιδας

22 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας περιλαμβάνει η προκήρυξη 3Κ 2018 του ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου.

Αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Για τη ΔΕΥΑΛ οι θέσεις είναι:

ΠΕ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΕ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ

ΤΕ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΕ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ

ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Στην ίδια προκήρυξη δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω θέσεις από τις 107 συνολικά που έχουν εγκριθεί για τους ΟΤΑ στη Φθιώτιδα:

Δήμος Λαμιέων

ΥΕ 27 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Δήμος Λοκρών

ΥΕ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

ΥΕ 12 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δήμος Στυλίδας

ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΥΕ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

●  Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

●  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

●  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.