Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 18:16 Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Με 46 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και κάποια "καυτά" συνεδριάζει στις 6:30΄ σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων....

Ωστόσο θα συζητηθούν και θέματα προ ημερησίας διάταξης, όπως τα μετωπικά διόδια στη "Μαυρομαντήλα" και άλλα.

Δείτε σε απ΄ ευθείας μετάδοση από την αίθουσα της οδού Αινιάνων την αποψινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων...

Πατήστε στο παρακάτω link:

player should load here
Αναμετάδοση από την αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων.  
 

Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τα θέματα που είναι στον πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΤΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (2η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 3 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 4 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 5 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 6 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 7 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Φο.Δ.Σ.Α
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 8 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 9 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 12 : ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΟΕΚ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 13 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2015
Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. ΜΩΡΗΣ

Θέμα 14 : 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 15 : ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 16 : ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 150 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΘΝΙΚΟ» ΤΗΣ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 17 : ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1,602 ΣΤΡΕΜ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΣΑΡΑ» ΤΗΣ Τ.Κ.
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 18 : ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΙΟΥΡΤΙΑ» ΤΗΣ
Τ.Κ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 19 : ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 20 : ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 29ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΟ» ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 21 : ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΓΓΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 22 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 23 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 24 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 434/24-11-2014 Α.Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ.ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 25 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 26 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Θέμα 27 : ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ-Κ.Ε.Τ.Ε.Κ Λαμίας - ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Θέμα 28 : ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 29 : ΜΕΙΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 30 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 31 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 Α.Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ & ΟΙΤΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 32 : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 33 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 34 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 35 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 36 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2015 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 37 : ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΚΑ- Δ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΡΥΡΟΥ-ΑΜΟΥΡΙΟΥ)"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 38 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΚΑ - Δ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 39 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 40 : ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ –ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΓ.
ΛΟΥΚΑ –ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ –ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ -ΧΡ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 41 : ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 42 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Α.Κ."
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 43 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 44 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΒΡΗΣ""
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 45 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 46 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com