Ζητείται Βοηθός Προιστάμενου Παραγωγής από εργοστάσιο της Λαμίας

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 12:17 Ζητείται Βοηθός Προιστάμενου Παραγωγής από εργοστάσιο της Λαμίας

Η Adecco HR, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εργοστασίου παραγωγής δομικών υλικών, αναζητά (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Βοηθός Προιστάμενου Παραγωγής
(Έδρα Λαμία)

Περιγραφή Θέσης

 • Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος παραγωγής
 • Προγραμματισμός ζήτησης και προσφοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ροών της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Συντονισμός συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εντοπισμός πιθανών ελλείψεων και ανάπτυξη σχεδίων ανάκαμψης
 • Καθορισμός εβδομαδιαίου σχεδίου παραγωγής με σκοπό τη διασφάλιση των προθεσμιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα επίπεδα αποθεμάτων και τις παραγγελιών
 • Μέριμνα για τη διατήρηση ασφαλούς και καθαρού χώρου εργασίας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο AEI / TEI Μηχανολόγου Μηχανικού ή παρόμοιας κατεύθυνσης
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Επιλεγμένες Αγγελίες