Ζητούνται ΔΕ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτροτεχνίτης και Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 12:42 Ζητούνται ΔΕ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτροτεχνίτης και Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία

Από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία ζητούνται:

  • ΔΕ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτροτεχνίτης, με άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας 1ης Ομάδας.
  • Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός, με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, για Μηχανικό Βάρδιας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 22313-56574, 56800

Επιλεγμένες Αγγελίες