Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν τη δημόσια διοίκηση» (της Ιωάννας Μπερτσιμά)

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 20:06 «Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν τη δημόσια διοίκηση» (της Ιωάννας Μπερτσιμά)

Γράφει η Ιωάννα Μπερτσιμά....

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

(Σύνταγμα της Ελλάδας)

Από πολλούς εκφράζεται η άποψη πως η δημόσια διοίκηση συγκρινόμενη με τα επιτεύγματα και τις καλές πρακτικές του ιδιωτικού τομέα προβάλει ως φτωχός συγγενής, που επαιτεί βοήθεια, ενώ δεν προσφέρει τα αναμενόμενα και λειτουργεί σε βάρος των παραγωγικών τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών. Κατά την περίοδο μάλιστα της οικονομικής κρίσης θεωρήθηκε υπαίτια για τις οικονομικές δυσχέρειες και επωμίσθηκε το βάρος όλων των δεινών της χώρας μας.

Για την παροχή ευέλικτων, ταχέων και αποτελεσματικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχείς οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές, ιδίως στους τομείς της εξυπηρέτησης του πολίτη και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, απαιτείται η βέλτιστη και μέγιστη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

       Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τη δεκαετία του ’50 αφορούσαν αποκλειστικά τα διεθνή αμυντικά συστήματα, ενώ στις δεκαετίες που ακολούθησαν η ηλεκτρονική τεχνολογία εξελίχθηκε ραγδαία (ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, προσωπικοί υπολογιστές, βάσεις δεδομένων, δίκτυα Η/Υ, διαδίκτυο, παγκόσμιος ιστός, κινητά, cloud, data analytics, social media). Οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις επηρέασαν κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής όπως την οικονομία, την εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το περιβάλλον καθώς και τη δημόσια διοίκηση.

Η δημόσια διοίκηση σήμερα θα πρέπει να προσδιορίζεται ως ένας οργανισμός που παρέχει τουλάχιστον ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Βεβαίως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν περιλαμβάνει απλώς και μόνο εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας αλλά επεκτείνεται στην επανεξέταση των οργανώσεων και των διαδικασιών, στον ανασχεδιασμό τους, στην αλλαγή συμπεριφοράς, στην υιοθέτηση κουλτούρας που θα επιτρέψει την αποδοχή και διαχείριση των αλλαγών, με στόχο την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών προς όφελος του πολίτη. Οι προηγμένες χώρες προσανατολίζονται σε ένα καινούργιο κύκλο διακυβέρνησης με τη δημιουργία ενός διαδραστικού πλαισίου όπου πολίτες, επιχειρήσεις και κοινωνία συμμετέχουν στη διαδικασία, αναπτύσσοντας μία σχέση διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης.

Στη χώρα μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη σύστασή του το 2019, για πρώτη φορά συγκεντρώνονται όλες οι κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η εν εξελίξει πανδημία covid-19 καταδεικνύει τη σημαντικότητα των ΤΠΕ  για τη στήριξη και συνέχιση λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης (Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, άυλη συνταγογράφηση κ.α.) είναι προσανατολισμένες στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους αποτελώντας το σημείο της ψηφιακής τους επαφής με το Κράτος.

Βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2020 (DESI) Ελλάδα (τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν το 2019), επί συνόλου 28 κρατών μελών της Ε.Ε., η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση παρουσιάζοντας βελτίωση των επιδόσεών της όσον αφορά τις παραμέτρους του δείκτη DESI που μετρήθηκαν (Συνδεσιμότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ενσωμάτωση Ψηφιακής Τεχνολογίας, Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες).

Η κυβέρνηση προχώρησε στην αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής  Ψηφιακής Ανάπτυξης της χώρας, περιόδου 2016-2021, με στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα «εξ ορισμού ψηφιακό χαρακτήρα» («digital by default») έως το 2023. Η νέα αυτή στρατηγική, με τίτλο «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού», βασίζεται στις πέντε ενότητες της έκθεσης για τον δείκτη DESI και επιδιώκεται με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής μία ισχυρή ανάκαμψη μέσω της ανάπτυξης δικτύων 5G, υψηλής χωρητικότητας (VHCN) δικτύων, ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιοποίησης των εταιρειών και της δημόσιας διοίκησης.

Είναι κοινός τόπος ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση  καλλιεργεί  ένα υποστηρικτικό περιβάλλον καθώς επιτρέπει την παροχή ευρείας ηλεκτρονικής πρόσβασης στην πληροφορία, ενισχύει τη Δημοκρατία, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια στις λειτουργίες της διοίκησης και μειώνει τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Το πιο σημαντικό όλων η καλλιέργεια ενός  οικοσυστήματος πληροφοριών για περαιτέρω καινοτομίες στο δημόσιο τομέα.

Μπερτσιμά Ιωάννα
Πολιτική-Διοικητική Επιστήμονας
 
.............................................................................................................................
  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2023.

   Διαθέσιμο:https://digitalstrategy.gov.gr/

  • Ευρωπαϊκή Eπιτροπή (2019), European Commission eGovernment & Digital Public Services

Διαθέσιμο: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-services-egovernment

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Digital Economy and Society Index (DESI).

Διαθέσιμο:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi