Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυτές είναι οι θέσεις τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019 18:19 Αυτές είναι οι θέσεις τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2017 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ