Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 11:25 Προκήρυξη θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο

Εκδόθηκε η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι:

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1 θέση),

ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ - 2 θέσεις),

ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ - 10 θέσεις),

ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ - 6 θέσεις) και

ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ - 3 θέσεις)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.