Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυτό το πεζοδρόμιο πότε θα το φτιάξετε;

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 07:24 Αυτό το πεζοδρόμιο πότε θα το φτιάξετε;

Αυτό το πεζοδρόμιο πότε θα το φτιάξετε . . .? ? ? ? ? ? ( Βύρωνος 58 )

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην υπολογίσει καλά ένας οδηγός και να βρεθεί το αυτοκίνητο στο κενό και να γίνει σοβαρή ζημιά. . .

Χρειάζεται ψήλωμα οπωσδήποτε. . .  

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι άμεσα να κάνουν τα δέοντα . . .

Αναγνώστης