Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βρέθηκαν τα κλειδιά της φωτογραφίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 13:50 Βρέθηκαν τα κλειδιά της φωτογραφίας

Βρέθηκαν τα κλειδιά της φωτογραφίας στην περιοχή Άνω Ρεβενιά, κοντά στο Ιατρικό Κέντρο "Ίαση"

Αν τα έχετε χάσει μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο: 2231021714  και ώρες επικοινωνίας 9:00 - 15:00