Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βολεύτηκε στο πεζοδρόμιο...

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 03 Αυγούστου 2019 11:34 Βολεύτηκε στο πεζοδρόμιο...

Συμβαίνει τώρα στην οδό Χαλκομάτας στη Λαμία.

«Δεν χωρούσε στο δρόμο και το ανέβασε στο πεζοδρόμιο ...φυσικά δεν υπάρχει αστυνομία !!!»

Αναγνώστης