Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βρέθηκε δίπλωμα οδήγησης

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 11:13 Βρέθηκε δίπλωμα οδήγησης

Βρέθηκε δίπλωμα οδήγησης, λίγο κάτω από το Ισιαδάκι.

Ανήκει σε κυρία με τα αρχικά Μ.Ε.

Έχει παραδοθεί στην αστυνομία, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε για να το παραλάβετε.