Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πέντε συστάσεις πολιτικής για το μέλλον της ΕΕ έστειλε η Κομισιόν στα Κράτη Μέλη

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 21:45 Πέντε συστάσεις πολιτικής για το μέλλον της ΕΕ έστειλε η Κομισιόν στα Κράτη Μέλη

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Το στρατηγικό θεματολόγιο των 5 βασικών συστάσεων πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό και αβέβαιο κόσμο, απέστειλε σήμερα η Κομισιόν στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ενόψει της σχετικής συζήτησης στο Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στο Σίμπιου της Ρουμανίας στις 9 Μαίου.

Οι 5 συστάσεις πολιτικής, για την επόμενη πενταετία είναι οι εξής:

1. Προστατευτική Ευρώπη: Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και γνήσιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας και τη μετάβαση προς μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, ώστε η αμυντική συνεργασία εντός της ΕΕ να καταστεί ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Πρέπει επίσης να γίνουμε πιο προδραστικοί στη διαχείριση της μετανάστευσης. Αυτό απαιτεί ολοκληρωμένη δράση σε κάθε επίπεδο και μια γνήσια ενωσιακή προσέγγιση που θα βασίζεται στον επιμερισμό των ευθυνών και στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

2. Ανταγωνιστική Ευρώπη: Πρέπει να αναβαθμίσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να υλοποιήσουμε πλήρως την ενιαία αγορά σε όλες τις πτυχές της. Πρέπει να εστιάσουμε την έρευνα και την καινοτομία στις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταβάσεις και στις σχετικές κοινωνικές προκλήσεις. Πρέπει να επενδύσουμε σε βασικές ευρωπαϊκές ψηφιακές ικανότητες και να συνεργαστούμε για να δώσουμε ώθηση στην ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε την ανάπτυξη και να εξασφαλίσουμε βιώσιμη ευημερία με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της.

3. Δίκαιη Ευρώπη: Πρέπει να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε απτά αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, των αναγκών των μειονοτήτων, των ζητημάτων που αφορούν τα φύλα και της πρόκλησης της γήρανσης του πληθυσμού. Πρέπει να διαφυλάξουμε και να προωθήσουμε τις κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το κράτος δικαίου. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη και σύγχρονη φορολογική πολιτική· ποιοτική, οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη· και πρόσβαση σε ποιοτική, ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους στην Ευρώπη.

4. Βιώσιμη Ευρώπη: Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε την οικονομία μας, υιοθετώντας βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αντιστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Πρέπει να στραφούμε προς μια κυκλική οικονομία με αποδοτικότερη χρήση των πόρων, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη, τη βιοοικονομία και τις βιώσιμες καινοτομίες. Και πρέπει να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό της Ενεργειακής Ένωσης αντιμετωπίζοντας σημαντικές εναπομένουσες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής ασφάλειας, του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

5. Ευρώπη που ασκεί επιρροή: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον κόσμο μέσω συνεπούς και ισχυρής στήριξης για μια πολυμερή, βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους κοντινούς γείτονες, οι οποίες θα βασίζονται σε σαφή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ο ενισχυμένος διεθνής ρόλος του ευρώ θα αυξήσει επίσης την οικονομική και νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε μάλιστα σχετικά: «Κάθε γενιά έχει χρέος να αλλάξει το πεπρωμένο των Ευρωπαίων προς το καλύτερο, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Οφείλουμε να εκπληρώσουμε τη σταθερή υπόσχεσή μας για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συλλογικά οι Ευρωπαίοι πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Για να ευδοκιμήσει η Ευρώπη, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να δράσουν από κοινού. Είμαι πεπεισμένος ότι μόνο υπό την ενότητα θα βρούμε το σθένος που απαιτείται για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, την προστασία του πλανήτη μας και την ενίσχυση της παγκόσμιας επιρροής μας.».

Πηγή: real.gr