Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανανέωση διπλωμάτων UEFA διαδικτυακά - Τα παράβολα θα κοπούν στις ΕΠΣ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 12:21 Ανανέωση διπλωμάτων UEFA διαδικτυακά - Τα παράβολα θα κοπούν στις ΕΠΣ

Η ΕΠΟ θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στις 24-26/8/2020.

Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ. Το κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι:

- Για τους προπονητές UEFA A , παράβολο συμμετοχής 60,00 €.

- Για τους προπονητές UEFA B , παράβολο συμμετοχής 40,00 €.

- Για τους προπονητές UEFA C , παράβολο συμμετοχής 20,00 €.

Το παράβολο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην ΕΠΣ που ανήκει έως 17/8/2020.