Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας: Κάθε μέρα όλο το 24ωρο περιπολίες

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 12:21 Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας: Κάθε μέρα όλο το 24ωρο περιπολίες

Έκκληση σε συνειδητοποιημένους πολίτες για βοήθεια - Χρήσιμα τηλέφωνα…

Την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας κοινοποίησε με δελτίο τύπου της η Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας, ενημερώνοντας και καλώντας τον κόσμο να συνεισφέρει στην προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγχρόνως δίνει στη δημοσιότητας αναλυτικά όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών της προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων.

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου:

«Ανακοινώνεται από την Δασική Υπηρεσία ότι υλοποιείται το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Ν. έτους 2018, με σκοπό να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, το αγροτικό περιβάλλον,  από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν . Ειδικότερα   όπως αυτό ορίζεται στα πλαίσια των διατάξεων του αρθ.36 του Ν.1845/1989 και κυρίως στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,στον έλεγχο της λαθροθηρίας,των καταπατήσεων και γενικά των  δασικών ανομημάτων αλλά και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας, καθώς επίσης η διενέργεια έλεγχων για  παράνομες υλοτομίες και παράνομης  διακίνισης  δασικών προϊόντων, σύμφωνα  με τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. 134627/5835/2015 και αρ.135279/159/2016 που αφορούντην εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(Ε.Ε) αριθμ.995/2010] και FLEGT [Καν.(Ε.Κ.) ΑΡΙΘΜ.2173/2005],αντίστοιχα.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τέλους του έτους, τα  κατά τόπους Δασαρχεία (Λαμίας, Σπερχειάδας, Αταλάντης) καθώς και η Διεύθυνση Δασών θα λειτουργούν  από 07.00 πμ έως 15.30 μμ σε πλήρη σύνθεση, από 15.30 μμ έως 22.00 μμ , με ειδικά συνεργεία (ομάδες επιφυλακής) και με προγραμματισμένα εποχούμενα περίπολα, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (καθημερινές-Κυριακές-Αργίες).

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις Δασικές Αρχές είναι: Δασαρχείο Λαμίας(22310-22319), Δασαρχείο Σπερχειάδας (22360-43695), Δασαρχείο Αταλάντης(22330-22171 & 22268) και Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας (22310-53021).

Καλούνται όλοι οι φορείς και οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, να συνδράμουν τις προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων που συγκροτούν τις ομάδες επιφυλακής, ώστε να αποτραπούν όποιες προσπάθειες  καταστροφής των δασών, των δασικών και αγροτικών εκτάσεων  του Νομού μας.

Ο νόμιμος τρόπος απόληψης και διακίνησης δασικών προϊόντων κατά περιοχή καθορίζεται από Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια κατά τόπους Δασαρχεία του Νομού, στα οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος.

Επισημαίνεται τέλος ότι, οι παραβάτες αλλά και όσοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, ελέγχονται και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις Δασικής και της εν γένει νομοθεσίας, τα δε παρανόμως υλοτομημένα ή συλλεγμένα προϊόντα, όπως επίσης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα (εργαλεία, οχήματα κ.λ.π.) κατάσχονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»