Δήμος Στυλίδας: Έργο πνοής η «μεταμόρφωση» του παλιού βιομηχανικού κτιρίου της ΚΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018 08:20 Δήμος Στυλίδας: Έργο πνοής η «μεταμόρφωση» του παλιού βιομηχανικού κτιρίου της ΚΣΕΠ

Προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ…

Με μεγάλη χαρά ο Δήμος Στυλίδας υποδέχθηκε τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών για ένταξη στη 2η φάση του προγράμματος για τη δημιουργική επανάχρηση δημοτικών κτιρίων της πρότασής του για «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)».

Το έργο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και αναμένεται να δώσει άλλη αίσθηση στα ψυχρά ντουβάρια που βρίσκονται μεταξύ της κεντρικής πλατείας και του Πάρκου του λαού στη Στυλίδα.

Διαβάστε το δελτίο τύπου του Δήμου, που υπογράφει ο Δήμαρχος Απόστολος Γκλέτσος, όπου αναλύεται το σύνολο του έργου και τη χρήση του χώρου μετά τις προϋπολογιζόμενες αλλαγές:

«Bρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ένα μεγάλο έργο πνοής για το κέντρο της πόλης της Στυλίδας που αφορά στην επισκευή – διαμόρφωση και αναβάθμιση του ιστορικού κτιρίου της παλαιάς βιομηχανίας Ελαιουργικής ΚΣΕΠ (πρώην ΔΑΝΕΞ), εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000€.

Η υλοποίηση της πράξη με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5021557, αφορά στη διαμόρφωση των χώρων για ένα σύγχρονο μηχανοστάσιο του Δήμου αλλά και ένα πρότυπο θέατρο για τα Ελληνικά δεδομένα με υποδομές για παραστάσεις από άτομα με ειδικές δεξιότητες.

Το παλαιό βιομηχανικό κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία της Στυλίδας θα γίνει το πλέον «στολίδι» της, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών αυτής ενώ επιλύει χρόνια προβλήματα που αφορούν:

• Στην αξιοποίηση αργούντος κτιριακού αποθέματος μεγάλης έκτασης και αρχιτεκτονικής αξίας στον κυρίως αστικό ιστό της πόλης

• Στην ενοποίηση του χώρου του Αστικού ιστού και των δραστηριοτήτων του Δήμου με τις δραστηριότητες του Πάρκου του Λαού, του ΟΣΕ, της ψαραγοράς και της κεντρικής πλατείας

• Στην μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου μέσω της μεταστέγασης υπό ενιαίο κτίριο ομοειδών υπηρεσιών με αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό για την εξυπηρέτηση των δημοτών

• Ενιαίο δίκτυο εξυπηρέτησης ευπαθών ομάδων με τη μεταστέγαση αντίστοιχων υπηρεσιών με εύκολη προσβασιμότητα των δημοτών

• Προσέλκυση δραστηριοτήτων πολιτισμού και εκπαίδευσης για επιχειρήσεις και επισκέπτες

• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής καθόσον απομακρύνεται η εικόνα εγκατάλειψης της πόλης

Ξεκινάμε……….

 ΥΓ: Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Πολιτικούς Προϊσταμένους αλλά και τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών που συνέβαλαν τα μέγιστα για την υλοποίηση αυτού του έργου».

Προσαρμοσμένη αναζήτηση