Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άμισθο σύμβουλο για τα λιμάνια προσέλαβε ο Περιφερειάρχης Στερεάς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 12:34 Άμισθο σύμβουλο για τα λιμάνια προσέλαβε ο Περιφερειάρχης Στερεάς

Την πρόσληψη του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας, Θανάση Τσέργα ως άμισθου συμβούλου του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Με ημερομηνία 24/8/18 ο κ. Τσέργας αναλαμβάνει ρόλο για να παρέχει συμβουλευτικό έργο στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε θέματα Λιμενικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Λιμένων, έως τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη.

«Ο ως άνω Άμισθος Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή διαδικασία του Περιφερειάρχη και συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τους κατά περίπτωση αρμοδίους Αντιπεριφερειάρχες, Εντεταλμένους Συμβούλους και υπηρεσιακούς παράγοντες», αναφέρεται στην απόφαση πρόσληψης.