Εκτύπωση αυτής της σελίδας

21 άτομα ζητούν οι καλλιτεχνικές δομές του ΔΟΑΠΠΕΧ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018 09:59 21 άτομα ζητούν οι καλλιτεχνικές δομές του ΔΟΑΠΠΕΧ

Όλες οι ειδικότητες…

Την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ανακοίνωσε ο «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.».

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων, στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, στην Δ.Ε. Ληλαντίων και στην Δ.Ε. Αυλίδας.

Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια και ο αριθμός των προσληφθέντων, μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας

5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας, Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ευάγγελος Γιοβάνος (τηλ: 2221351127) ή κ. Ελένη Γεωργαντζή (τηλ: 2221351128), αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).