Εκτύπωση αυτής της σελίδας

2η προσπάθεια για Δημοτικό Συμβούλιο στη Στυλίδα

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 20:52 2η προσπάθεια για Δημοτικό Συμβούλιο στη Στυλίδα

Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, που αναβλήθηκε την περασμένη Τρίτη (28/8) και συγκεκριμένα την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 στη 1 το μεσημέρι σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση.

Στα θέματα, όπως ίσως θυμάστε, εκτός της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, είναι και το μεγάλο έργο της αξιοποίησης των παλιών κτιρίων της Ελαιουργικής, δράση που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα"Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020".

Αναλυτικά τα θέματα:

Θέμα 1ο: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Θέμα 2ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)" με Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020"

Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας 

Θέμα 4ο: 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση επαύξησης ισχύος παροχής στο γήπεδο της Στυλίδας

Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν.4555/2018

Θέμα 9ο: Αίτηση  κ. Αναστασίας Βαρβιτσιώτου περί   έγκρισης παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (εικοσαετία)

Θέμα 10ο: Αίτηση κ. Διαμαντάκη Διαμαντή περί έγκρισης παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (εικοσαετία)