Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος της Στερεάς ζητεί τρεις Ειδικούς Συνεργάτες

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 18:36 Δήμος της Στερεάς ζητεί τρεις Ειδικούς Συνεργάτες

Πρόσκληση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο Δήμος Διστόμου - Αράχοβας-Αντίκυρας.

Θα παρέχουν συμβουλές και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα:

α) Οικονομίας,  Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης και Οργάνωσης: Την μελέτη,  τον σχεδιασμό την εισήγηση και την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων,  την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

β) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, προώθηση εφαρμογής προγραμμάτων και ενεργειών για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής.

γ) Πολιτισμού: Σχεδιασμός πολιτικών,  προγραμμάτων στον τομέα πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο,  όπου περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: την διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων την προστασία μουσείων, μνημείων καθώς και αρχαιολογικών και, ιστορικών χώρων της περιοχής, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Δ/νση: 10ης Ιουνίου 28, ΔΙΣΤΟΜΟ 32005) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι κ.κ. Καρβούνη Μορφία και Μπαντούνας Σταύρος (τηλ: 2267350106).