Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άκυρη η παραχώρηση δημοτικού χώρου για τη λειτουργία γραφείων κτηματογράφησης

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 23:05 Άκυρη η παραχώρηση δημοτικού χώρου για τη λειτουργία γραφείων κτηματογράφησης

Στην κεντρική πλατεία Θαυμακών…

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία Θαυμακών.

Η απόφαση προσέφερε το χώρο σε ανώνυμη εταιρία για τη λειτουργία γραφείου κτηματογράφησης, με το σκεπτικό να εξυπηρετηθούν οι δημότες του για τις καταχωρίσεις του κτηματολογίου.

Ωστόσο ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρα ότι «επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».

Κατά της συγκεκριμένης απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152.