Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΠΖ Δήμου Λαμιέων: Έρχεται σχέδιο κανονισμού λαϊκών αγορών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 21:34 ΕΠΖ Δήμου Λαμιέων: Έρχεται σχέδιο κανονισμού λαϊκών αγορών

Με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στις 13:30’ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) του Δήμου Λαμιέων.

Από τα σημαντικότερα θέματα της συνεδρίασης το σχέδιο κανονισμού των λαϊκών αγορών.

Όλα τα θέματα:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    7ης & 8ης /2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΕΠΖ
Θέμα 2ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Θέμα 3ο : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ
Θέμα 4ο : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ
Θέμα 5ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ