Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη για τη θέση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΠΕ Φθιώτιδας

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 08:05 Προκήρυξη  για  τη θέση του  Προϊσταμένου  Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΠΕ Φθιώτιδας

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών  Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, προκηρύσσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  που  έχουν  τα  νόμιμα  προσόντα και  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία  επιλογής,  πρέπει να  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση συνοδευόμενη από  τα αναγκαία  δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 έως και Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.

Τα τυπικά προσόντα και λεπτομέρειες για την διαδικασία δείτε ΕΔΩ.