Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πόσα φαρμακεία λειτουργούν στην Ευρυτανία;

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 09:23 Πόσα φαρμακεία λειτουργούν στην Ευρυτανία;

Τη λίστα με τις κενές θέσεις φαρμακείων στην ορεινή Ευρυτανία επικαιροποίησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο κάθε μικρή Τοπική Κοινότητα μπορεί να αποτελέσει έδρα ενός φαρμακείου, ωστόσο ολόκληρες δημοτικές ενότητες όπως των Αγράφων, του Ασπροποτάμου, της Βίνιανης του δήμου Αγράφων και της Δομνίστας, των Κτημενίων, της Ποταμιάς, του Προυσού και της Φουρνάς, του δήμου Καρπενησίου, δεν έχουν κανέναν φαρμακείο.

Στην ορεινή Ευρυτανία σύμφωνα με την επίσημη κατάσταση, λειτουργούν πέντε (5) φαρμακεία στο Καρπενήσι (υπάρχουν άλλες δύο κενές θέσεις), ένα (1) στη Γρανίτσα και ένα (1) στη Δυτική Φραγκίστα, με τα δύο τελευταία να είναι και τα μοναδικά που λειτουργούν στο Δήμο Αγράφων.