ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης στην ΑΕΠΠ

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 20:51 ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης στην ΑΕΠΠ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2018 για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών» [κωδικός θέσης:10002] και δύο (2) θέσεων «Χημικών» [κωδικός θέσης:10006] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών και υποψηφίων αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων (για λόγους νομιμότητας), η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 έως και την πάροδο της Δευτέρας 5 Νοεμβρίου 2018.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com