Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη για το έργο άρσης κατολισθήσεων στην Τιθορέα

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018 22:42 Προκήρυξη για το έργο άρσης κατολισθήσεων στην Τιθορέα

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣ».

Ο προϋπολογισμός του έργου, η ανάγκη του οποίου έχει καταδειχθεί εδώ και δύο δεκαετίες, ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο αφορά στον περιορισμό της κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και θα κατασκευαστούν μεταλλικοί φράκτες μήκους 100m. Για την κατασκευή των μεταλλικών φρακτών μήκους 100 m θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών, φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας τουλάχιστον 8000 kJ και ύψους 7 m, αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών με ράβδους Φ28 Β500C και αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών με ράβδους Φ32 Β500C.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Περισσότερα ΕΔΩ.