Εγκρίθηκαν 33 επενδυτικά έργα ιχθυοκαλλιεργειών στη Στερεά Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018 22:29 Εγκρίθηκαν 33 επενδυτικά έργα ιχθυοκαλλιεργειών στη Στερεά Ελλάδα

12 από αυτά στην ΠΕ Φθιώτιδας…

112 είναι συνολικά οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρηματοδότηση από τα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός σε αυτά τα έργα ανέρχεται στα 93,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ αποτελούν τη Δημόσια Δαπάνη (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι), ενώ περιγράφονται σε αυτά 164 νέες θέσεις εργασίας.

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν εγκριθεί 33 σχέδια, εκ των οποίων 15 στην Εύβοια, 12 στη Φθιώτιδα και 6 στη Φωκίδα.

Δεν επιδοτούνται λόγω αρνητικής αξιολόγησης  δώδεκα (12) έργα συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 11.849.855,71 €., εκ των οποίων ένα (1) δεν εγκρίθηκε στη Βοιωτία και ένα (1) στην Εύβοια.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από 30 – 50 % στη Φθιώτιδα είναι:

1.  ΚΑΘΡΗΝ ΦΙΣ ΑΕΕΓΕ (Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας)

2. ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων)

3. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (Εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων)

4. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΕ (Εκσυγχρονισμός μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση "Κορωνιές, Τ.Κ. Λάρυμνας)

5. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΤΕ ΙΚΕ "FISH FARMS MANTE" (Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων)

6. ΖΕΡΒΑΣ – ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ (Εκσυγχρονισμός με αύξηση δυναμικότητας κατά 50 τόνους μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων)

7. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΙΧΣ)

8. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων)

9. ΊΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. (Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής και ΙΧΣ θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων)

10. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (Εκσυγχρονισμός μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση "Χιλιομίλι, Δήμου Μώλου, Αγίου Κωνσταντίνου)

11. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (Εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και των χερσαίων εγκαταστάσεων αυτής)

12. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση "Τάπιες, Δήμου Στυλίδας")

Προσαρμοσμένη αναζήτηση