Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυτός είναι ο προϋπολογισμός της ΠΕΛ για το 2019

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 08:40 Αυτός είναι ο προϋπολογισμός της ΠΕΛ για το 2019

Στα 600.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις – Ζητείται σανίδα σωτηρίας 1 εκατ. ευρώ.

Αποτελεί είδηση το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, έχει και πάλι προϋπολογισμό!

Ένα Νομικό Πρόσωπο που τα τελευταία χρόνια δεν παρουσίαζε επαρκή οικονομικά στοιχεία  για την κατάσταση των εσόδων – εξόδων, χωρίς μάλιστα κάποιες χρονιές να έχει καταθέσει καν προϋπολογισμό, σε μια περίοδο που δεν έχει ουσιαστικά αντικείμενο, άρα και καθόλου ταμείο, καταθέτει προϋπολογισμό και ζητεί χείρα βοηθείας προκειμένου να μπει στον ίσιο δρόμο. Κι όλα αυτά, ενώ ο φάκελος της έρευνας είναι στον Εισαγγελέα προκειμένου να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους διαχειρίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια την ΠΕΛ.

Προτάσεις

Σε μια τέτοια περίοδο λοιπόν, η Διοίκηση Κωστόπουλου, έχοντας μείνει ουσιαστικά με πέντε μέλη, δίνει μια πρώτη «γεύση» στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την υποσημείωση: να συσταθεί Επιτροπή από αυτό, πρώτον για τον επανέλεγχο των οικονομικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων και δεύτερον για την Απογραφή Αποτίμηση των περιουσιακών – στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Εάν μάλιστα δε γίνει κάτι τέτοιο αντιπροτείνει η Π.Ε.Λ. να μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης και να συσταθεί νέος φορέας, ο οποίος να λειτουργήσει εκ νέου, χωρίς τις δεσμεύσεις των παρελθόντων ετών και χωρίς ο νέος φορέας να αποτελεί καθολικό διάδοχο της προηγούμενης κατάστασης.

Οι αριθμοί

Με αυτά και με αυτά οι αριθμοί που χρειάζονται για να λειτουργήσει όπως προβλέπει ο νόμος και να ανταπεξέρθει στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις, έχουν ως εξής:

Τα παραπάνω «μεταφράζονται» ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΩΔ. 3000)

Προϋπολογίζονται 759.634 ευρώ που διαμορφώνεται από τα έξοδα που απαιτούνται για την εκκίνηση μέσα στο 2019. Αυτός ο στόχος είναι μεν υψηλός, αλλά ταυτόχρονα είναι και εφικτός εάν μέσα στο 2019 διοργανωθούν τουλάχιστο 2 με 3 Εκθέσεις μεγάλης εμβέλειας.

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΚΩΔ. 8000).

Προϋπολογίζονται 232.290 ευρώ. Αφορά ποσό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της ΠΕΛ ύψους 148.790 ευρώ που προκύπτει από τον Έκτακτο οικονομικό Ειδικό Έλεγχο, καθώς και μη εκκαθαρισμένων ποσών κατά προσέγγιση: 1) 47.500 ευρώ από τη Φθιωτική Αναπτυξιακή και (2) 36.000 ευρώ από το Δήμο Λαμίας, από συν διοργάνωση δραστηριοτήτων μετά το 2015.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΚΩΔ. 9000).

Προϋπολογίζονται 1.000.000 ευρώ. Μέσα στο 2019 θέλουμε να αναζητήσουμε τρόπο να ενταχθούμε σε πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για διαμόρφωση χώρων και κτιρίων για να δοθεί μία ικανή επενδυτική ώθηση, για σύγχρονη λειτουργικότητα και μορφή στη Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και σίγουρη μελλοντική απόδοση.

ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΩΔ. 0000).

Προϋπολογίζονται 381.851 ευρώ. Αναλύεται σε 1) 40.000 ευρώ προσωπικό ΙΔΟΧ για τις ανάγκες των Εκθέσεων 2019, (2) 40.000 υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, (3) 1.500 ευρώ μετακίνηση προσωπικού, (4) 6.000 ευρώ Δημόσιες σχέσεις / προβολή εκθέσεων, και (5) 294.351 ευρώ για συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων (Περιλαμβάνει: α)30.000 ευρώ για τεχνική μελέτη Ηλεκτροσταθμού της Π.Ε.Λ., β) 180.000 ευρώ για συντήρηση Ηλεκτροσταθμού της Π.Ε.Λ. προκειμένου να καταστεί λειτουργικός, γ) 10.000 ευρώ για λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις, δ) 64.191 ευρώ απλήρωτοι λογαριασμοί ΔΕΗ & πρόβλεψη για 2019, ε) 8.160 ευρώ απλήρωτοι λογαριασμοί ΟΤΕ & πρόβλεψη για 2019 και στ) 2.000 ευρώ λογαριασμοί και Τέλη για Ύδρευση Αποχέτευση).

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΩΔ. 1000).

Προϋπολογίζονται 3.000 ευρώ. Αφορά δαπάνες 2019 σε Γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας κτλπ.

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ (ΚΩΔ. 4000).

Προϋπολογίζονται 601.073 ευρώ. Αφορά: 1) 445.073 ευρώ που προκύπτουν από το πόρισμα του Ειδικού Οικονομικού Ελέγχου σαν συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές εκ των οποίων κάποιοι προμηθευτές, έχουν προσφύγει ήδη νομικά κατά της Π.Ε.Λ. Το ποσό αυτό του οικονομικού ελέγχου έχει διαβιβασθεί στον Εισαγγελέα. 2) 116.000 ευρώ σαν αποτέλεσμα επιβολής πρόστιμου από την Δ.Ο.Υ. Λαμίας και 3) 40.000 ευρώ κατά προσέγγιση για δύο πρώην υπαλλήλους της ΠΕΛ που έχουν προσφύγει νομικά λόγω συνταξιοδοτικών προβλημάτων με την ΠΕΛ κατά το 2005.

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΩΔ. 7000).

Προϋπολογίζονται 6.000 ευρώ. Αφορά αγορά Η/Υ, εκτυπωτών, τηλεφωνικών συσκευών κτλπ.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΩΔ. 9000).

Προϋπολογίζονται 1.000.000 ευρώ. Αφορά τις δαπάνες της επιχορήγησης για παρεμβάσεις στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.