Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο «Business English - αγγλική επιχειρηματική ορολογία».

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 09:52 Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο «Business English - αγγλική επιχειρηματική ορολογία».

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου το σεμινάριο που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θέμα: «Business English - αγγλική επιχειρηματική ορολογία».

Το Επιμελητήριο έχοντας στις άμεσες προτεραιότητές του την κατάρτιση και τη συνεχής εκπαίδευση των μελών του, όπως αναφέρει σχετικά, θα σχεδιάζει δράσεις για τις επιχειρήσεις του προσπαθώντας να καταστούν ανταγωνιστικές και περισσότερο εξωστρεφείς.