Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες του Δήμου Δομοκού για να έχουν τηλεοπτικό σήμα

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 11:32 Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες του Δήμου Δομοκού για να έχουν τηλεοπτικό σήμα

Αιτήσεις έως 19 Μαρτίου…

Ξεκίνησε η β’ φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής εμβέλειας (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας .

Σύμφωνα με το Δήμο Δομοκού σε αυτή τη φάση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη πιστοποίησή τους, έως τις 19 Μαρτίου 2019, στo Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας τους ή στο Δήμο.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ. Α΄ 169), δικαιούχοι προς ένταξη στο πρόγραμμα για το Δήμο Δομοκού, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω τοπικών κοινοτήτων:

Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ

Βούζι Καρυές, Μαντασιά, Μελιταία, Νεοχώρι,  Πολυδένδρι, Φυλιαδώνα

Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Βαρδαλή

Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΟΣ

Άγιος Γεώργιος, Κορομηλέα, Λουτρά Καίτσας, Μακρυρράχη, Ομβριακή, Παναγία

Για ένταξη νέων περιοχών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο Δήμο της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄), είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

 1. Πρώτη (1η) περίπτωση:

Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του:

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας,

• Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου,

• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,

• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,

• Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου του άρθρου 7 της παρούσας. 2.

 Δεύτερη (2η) περίπτωση:

Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα III της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄). Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

 3. Τρίτη (3η) περίπτωση:

Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου.

 4. Τέταρτη (4η) περίπτωση:

Όταν υπάρχει μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύρια και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄). Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

 5. Πέμπτη (5η) περίπτωση:

Όταν η αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίηση του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.):

• Τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση (βλ. παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος) και

• Εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Παράρτημα V της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄) ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησης του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

1) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος.

Έδρα: Τ.Κ. Ομβριακής, τ.κ.35010.

Τηλ: 2232031140, 2232350510 

Fax: 2232 0 31177

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

2) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος.

 Έδρα: Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου, τ.κ. 35010

 Τηλ: 2232071023, 2232350414

 Fax: 2232071023

 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

3) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού.

Έδρα: Δ.Κ. Δομοκού, τ.κ. 35010

Τηλ: 2232027004, 2232350500

 Fax: 2232022422

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η ιστοσελίδα "LamiaReport.gr" δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com