Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οικονομική το μεσημέρι στην Κάτω Τιθορέα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 11:35 Οικονομική το μεσημέρι στην Κάτω Τιθορέα

1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας για το 2019.

Στις 2’ το μεσημέρι της Τρίτης (15/1) στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Περί έγκρισης πρακτικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2019

ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου χώρου στην Αμφίκλεια για τις ανάγκες του Δήμου