Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα παιδιά της Στ’ Δημοτικού που σώζουν ζωές

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 19:00 Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα παιδιά της Στ’ Δημοτικού που σώζουν ζωές

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση για μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικών Σχολείων, με τίτλο «Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – Τα παιδιά σώζουν ζωές».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και συνεργάστηκαν, η εκπαιδευτική ομάδα της Λαμίας στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Καρ.Π.Α), η οποία απαρτίζεται από πιστοποιημένους εθελοντές εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C), με την Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.) και την Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων) με την στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λαμιέων και των εκάστοτε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Σύμφωνα και με τους ανθρώπους του προγράμματος τα παιδιά απέδειξαν αποδεδειγμένα ότι κατέκτησαν τις βασικές γνώσεις – δεξιότητες για την Καρ.Π.Α., είναι πρόθυμοι αλλά και ικανοί να δράσουν άμεσα, όταν χρειαστεί. Παράλληλα, ανέπτυξαν το αίσθημα της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού και της κοινωνικής ευθύνης, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ότι παιδιά ηλικίας 12 ετών ή και νωρίτερα, για 2 ώρες το χρόνο, σ’ όλο τον κόσμο (Kids Save Lives – Training School Children in Cardiopulmonary Resuscitation Worldwide) πρέπει να εκπαιδεύονται στην Καρ.Π.Α., επιτυγχάνοντας να δημιουργήσουμε πολλούς πρώτους ανταποκριτές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Πρόταση της ομάδας Καρ.Π.Α. Λαμίας είναι, ότι η εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση πρέπει να συμπεριληφθεί στην διδακτέα ύλη των σχολείων μιας και το ERC συστήνει ότι το σχολείο είναι το ιδεώδες περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί είναι οι κατάλληλοι για τον σκοπό αυτόν, έχοντας λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα:

Το δείγμα αποτελείτο από 370 μαθητές της Έκτης τάξης Δημοτικών σχολείων της Κεντρικής Ελλάδας, (1ο Γοργοποτάμου, 5ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο ,17ο, 20ο Λαμίας, 12θέσειο Δομοκού και το 30 Δημ. Σχολείο της Άμφισσας)  από 20/5/2016 - 08/02/18.

Τα αγόρια αποτελούσαν το 53,5% και τα κορίτσια το 46,5%.

Ο αριθμός των ερωτήσεων που αφορούσε την κλίμακα των γνώσεων ήταν 30.

  • Το ποσοστό των ορθών απαντήσεων ανήλθε στο 84,2% (86,35% για τα αγόρια και 81,71% για τα κορίτσια).

Οι ερωτήσεις στην κλίμακα των στάσεων ήταν 40.

  • Το 59,2% απάντησε ότι «μπορεί να εφαρμόσει Καρ.Π.Α. αν και όποτε  κριθεί απαραίτητο» με τα κορίτσια να εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμα (59,9%) από τα αγόρια (58,6%).
  • Το 75,7% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τη φράση «είναι σημαντικό να γνωρίζουμε Κάρ.Π.Α.» (76,3% αγόρια και 75% τα κορίτσια)
  • Το 52,4% παρουσιάζεται αποφασισμένο να εφαρμόσει Καρ.πα σε περίπτωση που βρισκόταν μόνος του σε θύμα Καρδιακής Ανακοπής και απαιτούνταν να εφαρμόσει Καρ.Π.Α (51% για τα αγόρια και 54,1% για τα κορίτσια) , σε αντίθεση με το 5,4% που θα ένιωθε σίγουρα προβληματισμένος (7,6% αγόρια και 2,9% τα κορίτσια).
  • Το 26,5% θεωρεί πιθανό να αφήσει σε κάποιο περιστατικό Κ.Α. και άλλους ανθρώπους παρόντες να βοηθήσουν (εκ των οποίων το 29,3% αφορούσε τα αγόρια και το 23,3% τα κορίτσια).
  • Στην ερώτηση αν θα βοηθούσαν κάποιο μικρότερο παιδί ή κάποιον ηλικιωμένο να διασχίσει τον δρόμο απάντησαν θετικά ότι είναι πολύ όμορφο σε ποσοστό 59,2% (58,6% των αγοριών) και (59,9% των κοριτσιών).
  • Στην ερώτηση πως θα τους φαινόταν να βοηθούσαν τους γονείς τους σε δουλείες του σπιτιού απάντησαν ότι είναι πολύ καλό σε ποσοστό 71,9% (70,7% για τα αγόρια) και (73,3% για τα κορίτσια)