Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναπληρωματικός Πρόεδρος στο Κατώτερο Συμβούλιο ΠΣ ο Υποστράτηγος Νίκος Σπαής

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019 23:22 Αναπληρωματικός Πρόεδρος στο Κατώτερο Συμβούλιο ΠΣ ο Υποστράτηγος Νίκος Σπαής

Μετά τις τελευταίες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα ανασυγκροτήθηκε το Κατώτερο Συμβούλιο ΠΣ για το έτος 2019, με τον μέχρι πρότινος Περιφερειακό Διοικητή Στερεάς και νυν Αττικάρχη, Υποστράτηγο Νικόλαο Σπαή να αναλαμβάνει Αναπληρωματικός Πρόεδρος.

Αναλυτικά:

α. Τ α κ τ ι κ ά Μ έ λ η:

(1) Aντιστράτηγος-Υπαρχηγός ΠΣ (8748) Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος του Ιωάννη, ως Πρόεδρος

(2) Αρχιπύραρχος ΠΣ (8807) Γεώργιος Πουρναράς του Δημητρίου

(3) Αρχιπύραρχος ΠΣ (9623) Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος του Αλέξανδρου, ως μέλη

β. Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά Μέλη:

(1) Υποστράτηγος ΠΣ (8229) Νικόλαος Σπαής του Βασιλείου

(2) Αρχιπύραρχος ΠΣ (9011) Ιωάννης Σταμούλης του Πέτρου

(3) Πύραρχος ΠΣ (9337) Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος του Σταματίου