Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκηρύχθηκε το έργο επέκτασης του σκεπάστρου του ΔΑΚΛ

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 18:06 Προκηρύχθηκε το έργο επέκτασης του σκεπάστρου του ΔΑΚΛ

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ το έργο του Δήμου Λαμιέων, «Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας», προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 499.193,55 ευρώ.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 21η/03/2019, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 23:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/03/2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Το χρονοδιάγραμμα είναι 90 ημέρες.