Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διπλή συνεδρίαση με Προϋπολογισμό και ΟΠΔ στο Δήμο Μακρακώμης

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 21:12 Διπλή συνεδρίαση με Προϋπολογισμό και ΟΠΔ στο Δήμο Μακρακώμης

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του 2019, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του τρέχοντος έτους, έρχεται σε ειδική συνεδρίαση στο Δήμο Μακρακώμης την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στις 18:00’.

Θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση (19:00’) με τα παρακάτω εφτά (7) θέματα:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/27-8-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44173/24-8- 2018 (ΦΕΚ3656/τ. Β’/27-8-2018) και ισχύει.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Περί συμμετοχής του Δήμου Μακρακώμης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της Χώρας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Χρυσούλας Παπανικολάου του Γεωργίου, για οικόπεδο (επιφάνειας Ε=530,09m2), εντός οικισμού πλατυστόμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

4. Μεταφορά λημμάτων παρελθόντος έτους του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Πάππας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 28.150,00€ στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

6. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της Κυργιοπούλου Σταυρούλας από την μίσθωση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Γραμμένης και εκδήλωση ενδιαφέροντος

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Αποδοχή αίτησης της ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ για λύση σύμβασης με το Δήμο για μίσθωση του Ξενώνα Τυμφρηστού.

 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Να σημειώσουμε ότι για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10:00’ το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος (Ταχ. Διεύθυνση: Αφών Πάππα 2 - Σπερχειάδα).

Επίσης πριν τις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην Δημάρχου Σπερχειάδας Στάμου Καλαμάρα.